EU sidsteppar facket för att rädda Irland och Grekland. Europafacket kräver ett krismöte med EU-kommissionen när den kommer med krav som går emot villkor i kollektivavtal.

Johan Monks, Europafackets generalsekreterare, går i ett brev till hårt angrepp mot EU-kommissionen.

Det handlar om de stödlån som EU/IMF ger för att rädda ekonomierna i Grekland och Irland.

För att länderna ska få lånen vill EU se sänkta minimilöner, ändrad lönesättning, sämre pensionsvillkor samt förändringar som gör arbetsmarknaden mer flexibel. På Irland vill kommissionen dessutom ha en lön som speglar ”marknadsvillkoren”.

EU kräver med andra ord förändringar av villkor som har förhandlats fram i kollektivavtal.

– Det är en attack på det sociala Europa, skriver John Monks.

I EU har facket och arbetsgivarna rätt att i ett tidigt skede yttra sig om de förslag som kommer från kommissionen. Det kallas den sociala dialogen.

Tanken är att fack och arbetsgivare ska vara med och forma den politik som EU fattar beslut om.

Enligt facket så beskär nu EU det fackliga inflytandet. EU har skickat tjänstemän till Grekland och Irland och de har – utan att facket fått något inflytande – kommit med förslag som påverkar arbetsmarknaden.

John Monks skriver att det finns anledning att oro sig för en sådan utveckling. Resultaten kan nämligen bli att parternas inflytande över EU:s arbetsmarknadspolitik minskar i framtiden.

Europafacket kräver därför ett krismöte med EU-kommissionen. Facket hotar också med att de kommer att motarbeta förändringarna av EU-fördraget som just nu diskuteras om inte EU tar hänsyn till den fackliga kritiken.