Londons sedvanliga tunnelbanestopp över jul blev i år två dygn långt i stället för ett. Många t-baneförare gick på annandagen ut i strejk, eftersom deras lönekrav inte hörsammats.

Annandag jul, ”boxing day”, är en så stor helgdag att man ska ha riktigt saftigt betalt, tycker förarna. Därför krävde de tredubbel lön plus en extra dag ledigt för att köra på annandagen.

På juldagen är Londons kollektivtrafiksystem helstängt. Å andra sidan åker alla gratis under nyårsnatten.