Gästarbetare luras till Sverige och tvingas arbeta under slavliknande villkor, enligt en ny rapport skriver Svenska Dagbladet. Bakom handeln ligger kriminella nätverk.

Det vanligaste upplägget är att ett bemanningsföretag annonserar efter arbetskraft och utlovar mat och husrum i Sverige. Här hyrs arbetarna sedan ut till andra bolag. Lönen är låg och det förekommer också att arbetarna inte får betalt alls.

Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP) har på uppdrag av Sida undersökt handeln med människor för arbetskraftsexploatering. Erik Leijonmarck, en av rapportens författare, säger till Svenska Dagbladet, att Sverige saknar beredskap för hur det ska hantera problemet. Polisen får in få anmälningar och ännu finns inga fällande domar.

Rapporten slår också fast att handeln med arbetskraft ökat i och med finanskrisen. Sverige har tillsammans med Storbritannien, Finland och Italien störst problem med arbetskraftsexploatering.

Migrationsverket har tillsatt en samordnare för frågor kring människohandel. Enligt en undersökning av Migrationsverket i våras hade personalen i 250 fall kommit i kontakt med misstänkt människohandel.