Det krävs krafttag för att den spanska arbetsmarknaden ska komma på fötter igen, hävdar OECD.

Ett svagt ljus i ett kompakt mörker. Så kan OECD:s rapport om den spanska ekonomin sammanfattas.
Spanien återhämtar sig sakta ifrån den svåra finansiella krisen. Landet är ett av dem som drabbats hårdast i EU.

Mer än var femte spanjor i arbetsför ålder saknar arbete, nästan hälften av ungdomarna är arbetslösa och en brusten bubbla i byggsektorn har förlamat den ekonomiska utvecklingen.

I år kommer ekonomin att krympa med 0,2 procent, enligt OECD. Nästa år beräknas dock ekonomin att vända och växa med 0,9 procent.

Även arbetslöshetssiffrorna spås vända. Från dagens 20,7 procent till 19 procent 2011, för att sedan sjunka ytterliggare till 17 procent året därefter.

Även om andelen arbetslösa förväntas sjunka något så är läget långt ifrån acceptabelt.

Enligt rapporten så riskerar de höga kostnaderna för att hantera den höga arbetslösheten att underminera de spanska statsfinanserna. Budgetunderskott i år blir över 9 procent av BNP.
 För att få fart på ekonomin och arbetsmarknaden rekommenderar OECD en rad stora förändringar.

Spanien bör, enligt OECD, höja pensionsåldern, införa en skatteväxling och sänka skatten på arbete och i stället höja skatten på egendom.

En besk medicin presenteras också för att komma tillrätta med problemen på den spanska arbetsmarknaden.

Främst riktar OECD in sig på råd för att sänka statens kostnader för arbetslöshet. Men det finns även förslag som innebär att det ska bli billigare för företag att säga upp anställda.

Arbetsmarknaden har länge präglats av höga kostnader vid uppsägning av fast anställda. Det har inneburit att andelen fast anställda är en av de lägsta inom EU.

Nu har lagarna ändrats. I framtiden blir det troligen billigare för företag att säga upp anställda. Det är dock oklart hur domstolarna kommer att tolka den nya lagen. OECD efterlyser därför ytterligare förändringar som gör det ännu billigare för företag att säga upp.

Organisationen kommer dessutom med ett annat råd: Att företag lättare ska kunna frångå uppgörelser som nåtts i centrala kollektivavtal.

OECD har 34 medlemsländer och är en förkortning för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.