Sverigedemokraterna gav inte sitt stöd till bättre ersättningsnivåer i a-kassan. I stället avstod partiet att rösta och lät på så vis regeringen få majoritet.

– Det fanns inget allvar bakom Sverigesdemokraternas vilja att förbättra a-kassan. Indirekt såg de i stället till att borgarna fick igenom sin uppfattning, säger Ann-Christin Ahlberg, socialdemokratisk ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Det var i går, måndag, som riksdagen beslutade om arbetsmarknadspolitikens inriktning. Bland beslutspunkterna fanns förslag om a-kassan och de tre rödgröna partierna hade en gemensam reservation, i vilken de lade fram sin syn på a-kassan.

Sverigedemokraterna hade inga egna förslag utan de lyfte fram två motioner från socialdemokratiska riksdagsledamöter. Innehåller i motionerna var mer svävande än i de rödgrönas gemensamma reservation i frågan.

Patrik Björck, socialdemokrat i arbetsmarknadsutskottet, säger att Sverigedemokraterna röstat mot alla socialdemokratiska motioner i arbetsmarknadsutskottet. I riksdagen hade de en annan linje, som innebar att de gav stöd till två av socialdemokraternas a-kassemotioner.

När det gäller ersättningsnivåerna stod det till slut mellan de rödgrönas förslag och regeringens avslagsyrkande. Då valde Sverigedemokraterna att avstå från att rösta och då föll reservationen med förslag på högre nivåer i a-kassan. Hade Sverigedemokraterna däremot röstat med de rödgröna så hade förslaget gått igenom.

De rödgrönas förslag till förbättring av a-kassan innebär att alla som tjänar upp till 25 000 kronor i månaden ska få 80 procent av sin lön i a-kassa. Målet är att 80 procent ska få 80 procent av sin lön i a-kasseersättning.

De tre oppositionspartierna vill först höja taket i ersättningen till 930 kronor om dagen och därefter ska bli 950 kronor. Efter 100 dagar ska ersättningen minska med 150 kronor per dag. De rödgröna vill också att avgiften ska minskas kraftigt och att den ska vara lika för alla.

Sverigedemokraternas Sven-Olof Sällström förklarar partiets ställningstagande med att den rödgröna reservationen också innehöll a-kasseförslag som hans parti inte ville stödja:

– Det handlar om finansiering och avgifter och nivåer som vi inte kunde gå med på.

Lena Blomquist