Ardalan Shekarabi vill tillbaka till generella välfärdslösningar.

Foto: Bertil Ericson

– Sverige behöver en heltäckande skattereform som gynnar sysselsättningen. Att då sänka skatterna på fastigheter och förmögenheter är inte särskilt smart.

Ardalan Shekarabi, som leder Socialdemokraternas kriskommission tillsammans med Anna Johansson, betonar att kommissionen inte har satt ner foten ännu. Inte ens när slutrapporten lämnas den 15 februari nästa år ska vi vänta oss detaljerade reformförslag. Snarare en socialdemokratisk samhällsanalys, som kan fungera som startpunkt för ett djupare förändringsarbete och mynna ut i konkreta politiska förslag till nästa ordinarie partikongress 2013.

I den analysen lyfter Ardalan Shekarabi fram den allt mer globaliserade ekonomin, den fortsatt snabba urbaniseringen, och ”akademiseringen” – alltså att allt fler har högskoleutbildning.

– Det senare är en effekt av lyckad socialdemokratisk politik, påpekar Ardalan Shekarabi. Vi har haft som mål att 50 procent av en årskull ska fortsätta från gymnasiet till högre studier.

– Problemet för S är att akademisering och urbanisering skapar livsstilar och identiteter som inte tycks gynna partiet. Partiet behöver uppdateras för att de högutbildade ska kunna identifiera sig med socialdemokratin.

En annan sida av dessa förändringar är den socioekonomiska: Sverige har fått en mycket stor medelklass, där delar av arbetsklassen som sett sitt ekonomiska välstånd öka ingår. Parallellt har en ny underklass vuxit fram. Där finns de som aldrig lyckas etablera sig på arbetsmarknaden.

– Oavsett konjunktur står tio procent utanför, konstaterar Ardalan Shekarabi.

Analysen får Ardalan Shekarabi att se reformbehov på tre områden.

Det första är skattepolitiken – och då framför allt hur vi beskattar produktionen av tjänster. Under alliansregeringen har beskattningen av fastigheter och förmögenheter mildrats, och tongivande socialdemokrater har accepterat det.

Men de här skattesänkningarna har inte varit sysselsättningsfrämjande, enligt Ardalan Shekarabi.

– Vill vi verkligen ha full sysselsättning, så måste vi ha ett skattesystem som främjar det målet. Och det är främst inom tjänstesektorn som sysselsättningen kan växa.

Alliansregeringens rut-avdrag tycks ta fasta på detta, men berör bara en mycket liten och speciell del av tjänstemarknaden. Också det rödgröna förslaget om sänkt restaurangmoms är begränsat. Ardalan Shekarabi ser behov av en heltäckande skattereform, där produktionen av tjänster gynnas.

Det andra stora reformområde som kriskommissionen väntas peka ut är välfärden. Nu byggs privata försäkringar mot sjukdom och arbetslöshet upp för stora grupper av medel- och höginkomsttagare.

– Vårt välfärdsbygge har baserats på generella lösningar, och dit ska vi tillbaka. När hög- och medelinkomsttagarna har nytta av socialförsäkringarna stöder även de den generella välfärden.

Mellan 2002 och 2006 saknade Socialdemokraterna stora reformer att samlas kring, ett misstag som Ardalan Shekarabi anser upprepades i valrörelsen 2010. En utbyggnad av den generella välfärden kan bli det stora projekt som partiet går till val på nästa gång.

Höjda inkomsttak, framför allt i a-kassan, är ett givet inslag. Men också villkoren för ersättning måste göras om, betonar Ardalan Shekarabi. Under sina två år som notarie vid länsrätten i Gävle såg han alltför många sjuka och arbetslösa människor ramla mellan stolarna.

Det leder honom in på det tredje reformområde som kriskommissionen diskuterar: villkoren för dem som faktiskt är på arbetsmarknaden.

– Det blir allt tuffare. Arbetare i den privata tjänstesektorn har ofta ingen anställningstrygghet. Men även tjänstemän känner av ökad hets, krav att arbeta allt fler timmar, och otrygga anställningar.

De här problemen måste Socialdemokratin hitta lösningar på, anser Ardalan Shekarabi. En första förutsättning för det är att partiet slutar se sig som förvaltare av det man byggt upp, och återtar ett samhällskritiskt perspektiv.

– Det gjorde vi inte efter valet 2006. Vi var inte tillräckligt förändringsbenägna och självkritiska. Jag hoppas det blir annorlunda nu. Annars sitter vi här igen 2014.

Fakta

Nytt på tre sätt
Kriskommissionen (S) koncentrerar sig på tre områden när det handlar om förändring:
1. Skattepolitiken.
2. Välfärden.
3. Villkoren i arbetslivet.