– Jag tror att syd i ett längre perspektiv kommer att klara sig bättre ur krisen än vad väst kunnat förutse, säger Richard King på Oxfam.

Foto: Janerik Henriksson

Trots finanskrisens kraftiga effekter i många utvecklingsländer är Richard King på organisationen Oxfam optimistisk. Krisen kan till och med skynda på utvecklingen för tredje världens länder, anser han.

Tillsammans med forskarna Duncan Green och May Miller-Dawkins har Richard King intervjuat 1 250 personer i tolv utvecklingsländer och kartlagt hur regeringar, familjer och företag har parerat krisens härjningar.

Och trots att krisen har slagit hårt mot både stater och familjer med små marginaler är tonen i rapporten positiv.

– Hur alla ställde om för att möta krisen förvånade mig och är mer omfattande än vad åtminstone jag hade kunna förutse, säger han.

I länder söder om Sahara, där marginalerna är små, är följderna av krisen omfattande. Detta trots att medelinkomsten där inte sjunkit lika mycket som i väst.

Precis som den tanzaniska nutritionsexperten Generose Mulokozi säger, i en artikel från Tanzania i LO-Tidningen förra veckan, visar även Oxfams rapport att många familjer tvingats ändra sin diet och sälja sina tillgångar.

– Men det som förvånar mig är kraften i hur både människor och länder agerade för att klara krisen, säger Richard King.

– Det talas ofta om passiva stater bland världens utvecklingsländer, men det är fel.

Rapporten visar att stater varit aktiva, både med nya regler för finansmarknaden, stödpaket som inneburit en betydligt större ökning av staternas utgifter för att möta krisen än vad som skett vid tidiga kriser.

Det är delvis en följd av att Världsbanken, enligt Richard King, blivit mer förstående för att offentliga satsningar är ett sätt att komma ur krisen.

Kraven på privatiseringar har också hamnat i bakgrunden. I stället har krisen skapat en bra grogrund för utbyggda socialförsäkringar även i utvecklingsländer.

Allt detta har lett till att fallet i tillväxt som skedde över hela världen har stoppats upp snabbare i många utvecklingsländer än i väst.

Utvecklingsländer har i dag också en bättre investeringsutveckling än västländerna.

Denna ekonomiska förändring kan på sikt få till följd att gapet mellan väst och utvecklingsländerna minskar, en förändring som troligen snabbats på genom finanskrisen, anser Richard King.

Tydligast syns dessa förändringar i relationen mellan västländer och asiatiska länder, men samma tendens finns också i relationen till afrikanska länder.

– Jag tror att syd i ett längre perspektiv kommer att klara sig ur krisen betydligt bättre än vad väst kunnat förutse. Förändringen i ekonomisk makt märks mest i relationen mellan öst och väst men att syd knappar in på nord blir troligen också snart ett faktum, säger Richard King.

Fakta

Oxfam
• Oxfam är ett internationellt förbund med 14 ideella organisationer som arbetar mot fattigdom och orättvisor. Organisationerna verkar i 99 länder och huvudkontoret ligger i Oxford i Storbritannien.