I dagarna får riksdagsledamöterna brev från postfacket i Årsta, Sveriges största postterminal. Ta ansvar och ifrågasätt Postens planer på nya, dyra terminaler, vädjar fackklubben. Men Seko centralt står inte bakom brevet.

I början av hösten beslutade Postens koncernstyrelse att hanteringen av brev och paket ska samlas till färre terminaler. Det ska ge bättre service, spara 300 miljoner om året, och dessutom ge miljöfördelar genom att mer post transporteras med tåg. Helt nya terminaler ska byggas i Hallsberg och i Rosersberg mellan Stockholm och Arlanda – direkt vid stambanan.

Men samtidigt stängs terminalerna i Karlstad och Västerås, vars verksamhet flyttas till Hallsberg. Terminalerna i Tomteboda och Uppsala läggs också ner – de jobben flyttas till Rosersberg.

Dit förs även uppåt 400 av de dryga tusen jobben i Årsta i södra Stockholm, Sveriges största brevterminal, där 25 procent av landets totala brevvolym sorteras.

– De som jobbar i Norrköping, Västerås och Karlstad har små möjligheter att flytta med till de nya terminalerna, säger Jan Gebring, ordförande för Sekoklubben i Årsta.

Allra hårdast drabbas de 70 anställda i Ånge, där paketterminalen läggs ner. I Norrlands inland är så många jobb mycket svåra att ersätta.

I dag, tisdag, eller i morgon, onsdag, postar Sekoklubben i Årsta ett brev till riksdagens ledamöter, där facket vädjar till de folkvalda att ta sitt ansvar som representanter för Postens ägare, alltså staten. Granska Postens planer, uppmanar klubben. De ekonomiska och miljömässiga fördelar som Posten förespeglar blir i verkligheten små, och vägar inte upp nackdelarna för personalen. Att bygga en ny terminal, och få den att fungera väl, kostar mycket pengar, och den nya teknik som Posten vill införa går att använda även i de gamla terminalerna.

Om Postens planer ändå genomförs måste staten ta ansvar för dem som förlorar sina jobb, vädjar fackklubben i brevet.

Sekos koncernfack vid Posten, liksom Sekos bolagsråd inom Postens brevverksamhet, står inte bakom brevet. De har accepterat beslutet i Postens koncernstyrelse utan reservationer.

– Färre och större terminaler ger möjlighet till fler heltidstjänster och mer varierat arbete. Det är fackliga hjärtefrågor, förklarar Alf Mellström vid Sekos koncernfack på Posten.

Sekoklubben i Årsta anser att detta är fromma förhoppningar, och pekar på att Årstaterminalen inte blir större, utan tvärtom krymper i den nya terminalstrukturen.

Peter Brännström, chef för Postens brevverksamhet, är säker på att Postens beslut är riktigt. Med den nya organisationen kan fler brev sorteras maskinellt, och vägtransporterna minska.

– Men vi måste samla ihop stora brevvolymer för att nya maskiner ska bära sig.