Syndikalisterna noterar framgångar i sin konflikt med Berns salonger i Stockholm. Arkivveckan, en stor konferens som skulle ha hållits på Berns i maj 2011, flyttas.

– Vi söker en ny lokal, bekräftar riksarkivarie Björn Jordell, som är ordförande i organisationskommittén för Arkivveckan. Den 20 december samlas vi för att diskutera vilka alternativ Stockholm har att erbjuda.

– Jag vill betona att vi inte tar ställning i själva konflikten mellan Berns och SAC, säger Björn Jordell. Vårt fokus är att få ett ostört arrangemang. Deltagarna ska inte behöva känna att de tar ställning i en konflikt genom att komma på Arkivveckan.

Arkivveckan, som hålls vart tredje år, är en stor händelse för alla anställda vid landets arkiv, och organisationskommittén för veckan har fått kritik från arkivarier som inte vill passera Syndikalisternas blockadlinje.

Även Svenska PEN, en ideell förening för vänskapliga förbindelser mellan författare i olika länder, flyttar sin utdelning av Bernspriset från Berns salonger. Som skäl anger Svenska PEN att ett bemanningsföretag som Berns har anlitat ”kan ha utnyttjat papperslösa arbetare på ett icke acceptabelt sätt”.

Bernspriset delas varje år ut till en förtjänstfull Stockholmsskildrare. Bortsett från namnet har priset ingenting med Berns att göra, understryker Svenska PEN.