Ett pengafritt liv är ett långsamt liv. Detta upptäckte aktivisten Mark Boyle som i boken Moneyless Man skildrar ett år utan pengar. När han ska resa hem till familjen över jul får han till exempel lifta i timmar.

Annars undviker Boyle fossila bränslen och laddar sin laptop på solenergi. En utmaning i Storbritannien, särskilt vintertid. Just därför laddar batteriet också ofta ur och ger alltså – till skillnad från våra vanliga eluttag i väggen – inga falska löften om oändlig tillgång.

Boyle odlar även sin egen mat. Hans princip är enkel: om vi alla gjorde det skulle vi inte kasta bort maten som vi gör i dag. Ett pengafritt liv blottlägger på så vis kostnaden för vår konsumtion sett till andras tid och arbete. Utan pengar försvinner också bekvämligheten det innebär att ha tvättmaskin och att kunna äta tomater året runt.

Visserligen kan penningekonomin inte avskaffas utan total kollaps. Men det fina med Moneyless Man är hur Boyle visar vilken skygglapp pengar ändå är. Och insikten att det goda livet bottnar i altruistiska relationer. Inte i monetära transaktioner.

Ellen Albertsdóttir