Foto: Peter Morrison

Besparingar på 15 miljarder euro under fyra år väntar i Irland om regeringens sparplan går igenom.

Det innebär bistrare tider för dem som inte satsar på ett nytt liv utomlands. En ny utvandringsvåg har redan startat.

Åtstramningar till ett värde av runt 6 miljarder euro ska genomföras redan i budgeten för 2011.

Enligt sparprogrammet, som totalt siktar på 5 miljarder euro i höjda skatter och 10 miljarder euro i nedskärningar, är nivåerna i linje med vad EU-kommissionen anser vara ett rimligt mål.

”Detta är krävande men realistiska mål. Med en samlad nationell ansträngning kan de uppnås”, skriver regeringen i sitt 140-sidiga sparprogram.

Om sparplanen, förutsättningen för att Irland ska få tillgång till EU:s och IMF:s stödprogram, går igenom väntar höjd moms i två steg från dagens 21 procent till 24 procent.

Antalet anställda i den offentliga sektorn bantas kraftigt med närmare 25 000 från 2008 års nivå, För nyanställda blir ingångslön liksom pension lägre. De kvarvarandes löner ska anpassas så att lönekostnaderna minskar med 1,2 miljarder euro till 2014.

Regeringen vill sänka minimilönen på arbetsmarknaden med en euro till 7,65 per timme, då nivån i dagsläget ses som ett hinder för unga och outbildade att få arbete.

Den omstridda bolagsskatten på 12,5 procent kommer inte att justeras. Däremot kommer man att dra in 1,9 miljarder euro på högre inkomstskatter.

Att utvandra för att klara livhanken tycktes vara ett avslutat kapitel för irländarna tills finanskrisen tog sitt strupgrepp om landet. Men efter fyra sparpaket, redan före det nu väntande stålbadet, tvingas återigen den unga generationen ge sig i väg. På en mässa i Dublin förra månaden trängdes 5 000 människor lockade av möjligheten till ett nytt liv i Kanada, Nya Zeeland eller Australien.

Under nödåren 1845—51, då mellan 0,5 och 1,5 miljoner dukade under, lämnade över en miljon irländare sitt hemland. Nu pågår en ny utvandringsvåg.

18-årige Kevin Fitzgerald har fått en åtråvärd plats på prestigeuniversitetet Trinity College i Dublin. Nu verkar det mest troligt att han tvingas avstå från den och i stället packa resväskorna.

– Jag hade tänkt stanna här för gott. Jag är från Irland, jag hade mer än gärna stanna, men det finns inga jobb. Vi har inget val — vi måste åka utomlands. Vi måste fixa uppehället, säger han.

Elaine Byrne, som undervisar på Trinity, vittnar om samma sak:

– Många av mina vänner åker i väg. Många människor i 20—30-årsåldern som är välutbildade lämnar landet, säger hon.