Alla upp till 25 år ska ha rätt att gå ut gymnasiet. De ska också få hjälp med att klara studierna, föreslår TCO i en ny rapport. Men förslaget om denna särskilda utbildningsgaranti kopplas också till skärpta krav: Personer som inte tar sin gymnasieexamen ska inte heller kunna få full ersättning från de sociala trygghetssystemen, skriver Roger Mörtvik, TCO-chef, och Jonas Olofsson, utredare och docent vid Umeå universitet, på DN:s debattsida.

Syftet med de skärpta reglerna är att fler ska gå ut gymnasiet och att ungdomar därmed ska få jobb lättare. De som bara har grundskoleutbildning är kraftigt överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa, bland socialbidragstagarna och bland de förtidspensionerade. Sju av tio bidragsberoende 20—24-åringar har inte nått målen i gymnasieskolan.

En uppföljning från SKL har visat att 53 procent av alla från årskullen 1981 som saknade gymnasieutbildning var ekonomiskt inaktiva, det vill säga att de befann sig utanför både arbetskraften och utbildningssystemet och saknade känd sysselsättning. Varken kommunerna eller Arbetsförmedlingen verkar ta ansvar för gruppen och förhållandena är alarmerande, skriver Mörtvik och Olofsson.

TCO föreslår därför att Sverige inför ett nytt utbildningspolitiskt mål: År 2020 ska 95 procent av personerna i en årskull ha uppnått gymnasiemålen vid 25 års ålder. I praktiken skulle alla födda från 1995 och framåt omfattas.

För att nå målet krävs en utbildningsgaranti. Varje kommun ska, enligt förslaget, inrätta särskilda så kallade utbildningscentra — kommunerna kan ha ett gemensamt sådant om de hellre vill samarbeta. Hit ska alla lågutbildade unga och unga vuxna slussas över från arbetsförmedlingarna och socialtjänsten. Alla ska erbjudas mentorstöd och få en individuell handlingsplan med gymnasieexamen som mål. Den som påbörjar sin utbildning ska få ett särskilt vuxenstudiestöd — ett stöd som man mister om man inte håller överenskommelsen om att studera.

Totalt beräknas det kosta cirka 1,5 miljarder kronor att organisera insatserna, enligt TCO som vill att stat och kommuner delar på notan.