Tillsammans med arbetsgivarna vill IF Metall råda bot på den väntade arbetskraftsbristen inom industrin och bekämpa arbetslösheten bland unga genom att skapa en ny tillfällig anställningsform – yrkesintroduktion. Tanken är att den ska omvandlas till en fast anställning.

– I stället för att prata gör vi något. Det är vi som tagit initiativ till avtalet om yrkesintroduktion. Nu är vår förhoppning att företagen förtidsanställer unga så att de har utbildning när de äldre går i pension, säger Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare.

Avtalet skrivs under i dag med arbetsgivarna i Stål och metall, SVEMEK, Gruvornas arbetsgivarförbund, Industri- och Kemigruppen samt Teknikföretagen.

– Avtalet svarar mot ett ömsesidigt behov och det kan förbättra företagens möjligheter att anställa och utbilda unga, säger Anders Weihe, förhandlingschef hos Teknikföretagen.

Avtalet om yrkesintroduktion vänder sig till dem som är yngre än 25 år, och det förutsätter en lokal överenskommelse om lön, handledning och utbildningsinsatsen omfattning. Det handlar om en anställning på högst 12 månader, men den kan förlängas om det behövs. Den ska övergå i en tillsvidareanställning. I avtalet är lönen satt till minst 75 procent av avtalets lägsta lön.

De som har en yrkesintroduktionsanställning ska vara en egen turordningskrets. Tanken bakom detta är att de ska få fullfölja sin utbildning om företaget säger upp anställda. Om yrkesintroduktionen inte leder till fast anställning ska företaget skriva ett tjänstgöringsbetyg, som kan underlätta att få ett annat jobb i industrin.

I en situation då det finns uppsagda med företrädesrätt och företaget återanställer är det möjligt för de lokala parterna att förhandla fram en anställningslista, som kan innebära att de som haft yrkesintroduktionsjobb prioriteras för anställning. Om yrkesintroduktionen missbrukas av någon arbetsgivare kan det leda till att arbetsgivaren får betala skadestånd.

Avtalet börjar gälla idag. Parterna har tre månaders uppsägningstid och om ett år ska avtalet utvärderas.

Anders Weihe hos Teknikföretagen har svårt att ange hur många som kan komma att anställas med det nya avtalet. Det kommer att styras av de lokala överenskommelserna.

Han är i stort sett nöjd med uppgörelsen, men tycker att det är onödigt att sätta en åldersgräns.

För IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä handlar det här om att facket tar sitt ansvar. Han pekar på att kollektivavtalets alla andra delar, som försäkringar och pensionsinbetalningar, gäller. Och för honom och facket är detta ett sätt att mota argumenten för att avtalens lägsta lön ska sänkas.

Veli-Pekka Säikkälä jämför med regeringens lärlingsprovanställning och med praktikplats genom arbetsförmedlingen. När det gäller lärlingsprovanställningen har facket inget inflytande och det uttalade syftet är inte att det ska övergå i en fast anställning. När det gäller praktikplatsen finns heller inte fackets inflytande och ersättningen motsvarar den till arbetslösa.

Diskussionen på IF Metalls avtalsråd var stormig och majoriteten för avtalet var knapp – 76 mot 71. På både Dagens Arbetes och LO-Tidningens hemsidor har debatten om avtalet var het.

I LO-Tidningen har Jan-Olov Carlsson från klubbstyrelsen vid Volvo Lastvagnar i Umeå kritiserat avtalet. Han pekade på att avtalet betyder att de med yrkesintroduktion kan gå före dem med återanställningsrätt i en situation då företaget ska återanställa och han lyfte också fram att lönenivån i avtalet sätter en press neråt på lönerna.

– Redan i dag har Jan-Olov Carlsson och hans klubbstyrelse full frihet att avtala om vilken turordning som ska gälla vid anställning. Det nya avtalet innebär i praktiken ingen skillnad mot i dag, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Inte heller har han någon förståelse för att avtalet om yrkesintroduktion skulle skapa en lönepress eller att avtalet skulle användas för att ordna tillfälliga och lågt betalda ungdomsanställningar.

– Missbruk leder till skadestånd och varför ska en klubb gå med på ett lokalt avtal om yrkesintroduktion om det är något konstigt med lönen eller utbildningsinnehållet.