200 personliga assistenter på Gotland väntar på besked om vilka som blir av med jobbet. Tio ska bort när arbetstiden förlängs från 37 till 40 timmar i veckan. Ytterligare fem eller sex blir av med jobbet, till följd av nya, otrygga anställningsvillkor.

Oron är en följd av Gotlands kommun har lagt ut assistansen på entreprenad. Det blir drygt sju miljoner billigare.

Assistenterna får betala med längre arbetstid, sämre jourersättning och otrygga anställningar. De får sämre avtal när de byter arbetsgivare.

Personlig assistans var länge undantaget från privatiseringar. Här håller inga argument om ökad valfrihet. Brukarna kan redan välja privata lösningar, så valfriheten minskar när kommunen drar sig ur.

Så sent som för två år sedan lade den första kommunen, Staffanstorp i Skåne, ut personlig assistans på entreprenad. Ånge i Medelpad, Gotland, stadsdelarna Söder- och Östermalm i Stockholm, Vellinge samt Nordanstigs kommun i Hälsingland följde efter.
Vaggeryd, Ystad, Västerås och stadsdelen Norrmalm i Stockholm står på tur. I Halmstad pågår en förstudie. Örebro utreder. Boden handlar upp korttidsvikariat.

Fler kommuner lär följa efter. Socialchefen Lena Lager på Gotland berättar om stort intresse från andra kommuner efter beslutet att lägga ut assistansen på entreprenad.

– Jag tror att frågan ligger på bordet i många kommuner. Politikerna har legat lågt över valet, men nu kommer det nog fler förslag undan för undan, säger Joakim Oscarsson, ombudsman och förhandlingsansvarig för personlig assistans på Kommunal.

Han tror att ideologi, snarare än sparmotiv, är drivkraften enligt filosofin att kommunerna ska göra så lite som möjligt i egen regi.

– Utvecklingen är oroande, framför allt därför att det inte finns något alternativ till de privata aktörerna om kommunen lägger ut assistansen på entreprenad. Många brukare är nöjda och vill behålla kommunen som anordnare. Vart ska de vända sig? Kommunerna borde vara med och konkurrera med bra verksamhet och tryggare anställningar, anser han.

Personlig assistans är utsatt för prispress från staten. 2007 skickade Försäkringskassan ut en instruktion till sina handläggare att minska antalet assistanstimmar. Behovet av assistans omprövas i regel vartannat år. Bedömningarna har blivit hårdare.

– 25 personer i månaden blir av med rätten till personlig assistans. Vi har sett flera exempel där det har lett till att funktionshindrade tvingas att säga upp sig. Det är förödande för dem som drabbas, säger Veronica Hedenmark, initiativtagare till assistansupproret som startade i protest mot nedskärningarna.

Staten betalar 252 kronor i timmen för personlig assistans. Försäkringskassan vill spara 230 miljoner kronor om året med ett nytt ersättningssystem med tre olika nivåer.

Staten betalar bara om assistansbehovet är minst 20 timmar i veckan – annars får kommunerna stå för notan. Drygt 3 000 av 19 000 assistansberättigade hamnar under gränsen. Med tuffare bedömning ökar antalet och staten vältrar över kostnaden på kommunerna.

Kommunerna i sin tur kan komma billigare undan genom att lägga ut assistansen på entreprenad. På Gotland är målet att få budgeten att gå ihop.

Men riksdagsman Gustaf Hoff-stedt (M), som var socialnämndens ordförande när Gotlands kommun tog beslutet, vill inte tala om sparande.

– Att spara innebär en neddragning, men att hålla sig inom budgeten är inte att spara, anser han.

På Gotland började de personliga assistenterna jobba åt Omsorgshuset den 1 januari i år, men deras villkor försämras först den 1 januari 2011. Under en övergångstid på ett år jobbar de kvar med samma villkor som kommunalt anställda. För detta betalar kommunen Omsorgshuset 24 kronor i timmen, eller drygt sju miljoner på ett år.

Fakta

Ånge sticker ut
• S-styrda Ånge är undantaget som bekräftar regeln. I alla andra kommuner har borgerliga majoriteter lagt ut personlig assistans på entreprenad.
• Politisk strid är regel. I till exempel Stockholm, Västerås, Ystad, Halmstad och på Gotland har oppositionen protesterat mot de borgerligas beslut.
• I Ånge tog Frösunda LSS över elva av kommunens brukare i fjol. Orsaken var missnöje med kommunen bland brukarna. Fem brukare är kvar hos kommunen. Socialnämnden fick dra tillbaka ett förslag om att privatisera deras assistans för att spara pengar.