Johnny Nadérus är ansvarig för infrastrukturfrågor på fackförbundet Seko. Han jobbar på statliga Infranord (tidigare Banverket Produktion) och säger spontant att ”det måste vara dagens skämt” apropå att Trafikverket hävdar att det är bättre rustat inför vintern i år än i fjol.

– Trafikverket ligger efter jämfört med förra vintern i förberedelserna för snön. Vi har färre maskiner som ska transportera bort snön och spårväxlarna har inte ens fått skydd mot snön, säger Nadérus.

– Dessutom har ett antal nyckelpersoner, erfarna personer, sökt sig från Trafikverket och entreprenörer.

TT: Vad innebär det om det slår till och blir riktigt besvärligt vinterväder nu?

– Det innebär att tågen inte går, säger Nadérus och fortsätter.

– De har fått enormt mycket mer pengar och utsett en general. Men tågen kommer att stå stilla därför att förberedelserna inte fungerar.

Nadérus menar att det kan hända att tjänstemännen är bättre förberedda i år än i fjol.

– Men de som ska utföra jobbet har ju inte fått höra någonting. Vi har fått se att de tar bort maskiner och att vi är färre anställda den här vintern än förra vintern.

På frågan vad Trafikverket borde ha gjort i stället säger Naderus att ”det bästa vore om man hade gjort tvärtom”:

– De skulle ha startat i tid, haft samordning med dem som ska göra jobbet; sett till att vi har killar som kan jobba, maskiner som kan transportera bort snön och att alla delar av järnvägen, spårväxlar och annat, är förberedda — vilket inte är fallet i dag.

Lars Schyllander, driftområdeschef på järnvägssidan i östra Sverige, säger apropå fackförbundet Sekos utskåpning av verkets vinterberedskap att han inte håller med om kritiken.

TT: Men Seko hävdar att ni har färre maskiner och även färre anställda som ska jobba med snön i vinter.

– Det är absolut inte min bild. Jag kan säga så här: Vi har säkert inte fler maskiner, men vi vet att de maskiner vi hade förra vintern fungerar inför den här vintern.

Enligt Schyllander finns också beredskap för att fler personer kan vara ute och röja snö eftersom man givit entreprenörerna ökade möjligheter att ta in underentreprenörer. Han håller heller inte med om den fackliga kritiken mot att inte ens spårväxlarna har förberetts och hänvisar bland annat till att det finns dokument på att det utförts kontroller av att växlarna ska fungera i vinterväder.