– Vi behöver mer diskussion om varför vi har fackligpolitisk samverkan, säger LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist.

ULLA LINDQVISTHon kommenterar LO-Tidningens Sifoundersökning som visar att bara tre av tio LO-medlemmar står bakom LO:s ekonomiska och politiska stöd till Socialdemokraterna.

– Många tror att det bara är för att stötta partiet. Men genom åren har vi sett att vi måste samarbeta med ett parti som har samma värderingar som vi för att kunna påverka politiskt och klara vårt fackliga uppdrag.

– Diskussionen om fackligpolitisk samverkan måste vi ha överallt: när vi rekryterar medlemmar, i alla fackliga utbildningar…

För att öka förståelsen bland medlemmarna, menar du?

– Ja precis. För att man ska se varför vi har den här samverkan, och att det är nödvändigt för att man ska kunna påverka politiken.

LO gör också egna undersökningar om vad medlemmarna anser. I dem tycker en majoritet att samverkan med Socialdemokraterna är bra, enligt Ulla Lindqvist.

– Det här är en undersökning bland flera. Men skulle det se ut så här, så skulle vi så småningom få förslag på kongressen om att ändra den fackligpolitiska samverkan. Det har vi inte fått, utan snarare förslag om ännu starkare samverkan med Socialdemokraterna.

Är det någonting i Socialdemokraternas politik som gör att LO-medlemmar inte vill att LO ska stödja bara dem?

– Egentligen inte, svarar Ulla Lindqvist. I den här valrörelsen fanns väldigt mycket av de fackliga frågorna med. Faktiskt mer än i andra valrörelser, trots att vi samarbetade med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Men ett skäl till att såpass få av de tillfrågade LO-medlemmarna vill att LO enbart stöder S kan vara att S, V och MP gick till val gemensamt, tror Ulla Lindqvist.

– När tre partier verkar stå för ungefär samma politik undrar man varför bara ett ska få fackets stöd.

Varför inte göra som norska LO och stödja flera partier?

– Det är inte aktuellt. Vi har ett väldigt tydligt mandat från LO-kongressen för samverkan med Socialdemokraterna. Vi har samma värderingar, samma syn på vilket samhälle vi vill ha.