– Facket behöver en politisk partner för att kunna påverka maktstrukturen i arbetslivet, säger Anne-Marie Lindgren, utredningschef vid Arbetarrörelsens tankesmedja. Då väljer man det parti som driver sådana frågor.

Anne-Marie LindgrenNär Sifo frågar LO-medlemmarna om de anser att LO ska stödja enbart Socialdemokraterna är det lätt att få en stor andel nej-svar, anser Anne-Marie Lindgren. De tillfrågade utgår helt enkelt från hur de röstar – och LO-medlemmarna stöder olika partier.

– Men fackligpolitisk samverkan har en helt annan utgångspunkt. Nämligen att det finns fackligt viktiga krav som inte går att driva förhandlingsvägen, utan kräver lagstiftning. Och den utgångspunkten är oförändrad.

Den fråga Sifo har ställt för LO-Tidningens räkning ger bilden av fackligpolitisk samverkan som ett enkelriktat stöd från LO till partiet. I själva verket är fackligpolitisk samverkan dubbelriktad, resonerar Anne-Marie Lindgren.

Facket behöver
alltså samarbeta med någon för att kunna driva vissa frågor politiskt, som hur bemanningsföretag ska få användas och hur villkoren för utländsk arbetskraft i Sverige ska regleras efter Lavaldomen.

Samtidigt är frågorna om maktstrukturen i arbetslivet viktiga för Socialdemokraternas möjligheter att driva sin jämlikhetspolitik.

– Det är ett socialdemokratiskt intresse att göra någonting åt den ökade obalansen till arbetsgivarnas fördel. För den får effekter för samhällsutvecklingen som jag inte tror att Socialdemokraterna vill ha. Utsorteringen från arbetsmarknaden får till exempel följder för socialförsäkringarna. Den skapar sociala problem som politiken väntas ta hand om.

Är då medlemmarnas svaga stöd för LO:s samverkan med S inget problem?

– Det är en fråga för den interna demokratin, svarar Anne-Marie Lindgren. Den interna diskussionen är inte alltid så livlig som den borde. Men den kan inte ersättas med en Sifomätning.

Länge byggde fackligpolitisk samverkan på att Socialdemokraterna är regeringspartiet, säger Anne-Marie Lindgren. Arbetarrörelsens tankesmedja har nyligen startat ett projekt för att pröva vilka problem och möjligheter det nya läget för med sig.

Samarbete med fler partier kan bli nödvändigt. Ökat samarbete med TCO är också en möjlighet (som kan kompliceras av täta band mellan LO och Socialdemokraterna).

– Men att facket försöker maximera vinsterna genom att går runt bland partierna och söker stöd än här, än där – det tror jag inte på. Då får man ingen riktning i arbetet. Pengar kan man ge till flera. Utforma gemensam politik kan man bara med ett parti.