Som konsumenten väljer rättvisemärkta varor ska arbetaren välja arbetsgivare med god arbetsmiljö. Och högskolorna behöver göra mer för att få in arbetsmiljökunskap i utbildningarna, anser arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Nya arbetsmarknadsministern Hillevi Engström säger att arbetsmiljö, och framför allt att tänka nytt och förebyggande, är ett prioriterat område för regeringen.

En certifiering är bra på samma sätt som rättvisemärkning av varor:

– Vi konsumenter – i alla fall jag – är väldigt måna om att handla det som är producerat på ett schyst sätt. Så jag tror att man som konsument på arbetsmarknaden också kommer att välja den arbetsgivare som har en schyst arbetsmiljö och som behandlar sina anställda väl.

Har man det valet som anställd?

– Det kommer att bli en stor konkurrens om arbetskraften inom några år, när väldigt många går i pension.

Er tanke är att arbetsmiljön ska bidra till en bättre hälsa, kan du ge ett konkret exempel på när den gör det?

– Ett jobb är så mycket mer än en försörjning. Försörjning kan man få på så många olika sätt, men ett jobb leder också till en arbetsgemenskap. Att man känner sig behövd, blir sedd. Alla de som har varit borta länge, de långtidssjukskrivna, där ser man att det leder till fler sjukdomstillstånd.

Men hur ska man få till en arbetsmiljö som leder till bättre hälsa?

– Framför allt handlar det om ett gott ledarskap. Kanske har vi rivit för många pyramider i Sverige. Inte minst inom offentlig sektor finns chefer som har för många, som 100, anställda under sig.

Men kräver inte ett gott ledarskap arbetsmiljökunskap? Parterna är överens om att det behövs mer av den varan i högskoleutbildningarna, men det tar ni inte upp i den nationella handlingsplanen för arbetsmiljö?

– Nej. Vi har fått in det på gymnasienivå. När det gäller högre utbildningar håller jag med. Det finns som tillval på många ställen, men vi tycker att det vore bra om lärosätena i större utsträckning gör det till ett obligatorium.

LO tyckte inte att ni lyssnade på dem i arbetet med handlingsplanen?

– Krav från LO som kom med är framför allt balansen mellan det repressiva och det proaktiva: Vi har förtydligat vikten av att Arbetsmiljöverket inspekterar.

Facket vill få tillbaka inflytande i arbetsmiljöforskningen.

– En viktig utgångspunkt är att forskningen inte ska vara styrd av vare sig fackliga företrädare eller politiker.

Kommer alla anställda att få tillgång till en god företagshälsovård?

– Förhoppningsvis kommer fler att få det eftersom vi har satsat en halv miljard kronor. Men vi vill inte lagstifta om en obligatorisk företagshälsovård.

FAKTA

Moderata Hillevi Engström är 47 år och valdes in i riksdagen 2002. 2008 blev hon ordförande för arbetsmarknadsutskottet. Tidigare var hon ledamot i justitieutskottet och i EU-nämnden. Till yrket är hon kriminalinspektör. Sedan valet tar hon hand om alliansens arbetsmarknadspolitik.