På nästan vart annat arbetsställe saknar arbetsgivare och anställda nödvändiga kunskaper för att får ett fungerande arbetsmiljöarbete, enligt en granskning Arbetsmiljöverket genomfört.

– Det sorgligt att så många har så stora brister. Det är klart att vi hade önskat att vi inte skulle hitta några brister alls under inspektionerna. Men vi får inte glömma att vi också hittat många arbetsplatser där det pågår ett mycket bra arbetsmiljöarbete, säger Lena Janson, inspektör och samordnare för granskningen på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har inspekterat 1 600 arbetsställen och undersökt om arbetsgivare och arbetstagare har tillräckliga kunskaper för att bedriva arbetsmiljöarbete. På 700 arbetsplatser saknades grundläggande arbetsmiljökunskaper om till exempel riskbedömningar och vad lagen säger om säkerhet.

– Vi har utgått från riskerna på varje arbetsplats och pratat med arbetsgivaren och arbetstagarna om hur mycket de kan om dem och vad de sedan gör för att minimera riskerna, säger Lena Janson.

De 700 arbetsplatser som fått anmärkningar har under inspektionerna fått råd om hur de kan inhämta de kunskaper de behöver, till exempel på Arbetsmiljöverkets hemsida. Inspektionsbesöken kommer sedan att följas upp så att verket ser att bristerna åtgärdas.

Inspektionerna har skett i samtliga branscher förutom tillverkning, handel och jord- och skogsbruk, där det redan pågår stora inspektionsinsatser.

Insatsen är ett led i den europeiska arbetsmiljöveckan som nu pågår och som har temat ett hållbart arbetsliv. Resultatet presenterades i dag på Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm.