Även fackförbundet GS inför ett kort fyllt av medlemsförmåner.

– Kortet blir precis samma som Handels har. De avtal som Handels har tecknat kommer också vi att ansluta oss till, säger Erica Selander på GS.

Det innebär att även GS medlemmar kan ta del av rabatter på resor och boende och dessutom kunna ansluta kortet till Mastercard. Det fungerar då som ett betalkort.

Enligt planerna ska GS-kortet lanseras under första kvartalet nästa år.

Som LO-Tidningen tidigare skrivit finns också planer på att utvidga medlemsförmånerna till att gälla alla LO-anslutna oavsett fack.

– Jag har suttit med i den gruppen som jobbar med detta på LO och ser det som väldigt positivt. Det kan skapa ett bra mervärde i medlemskapet, säger Erica Selander.