Många whiplashskadade kan lättare få ersättning från privata försäkringsbolag än från Försäkringskassan. Med kassans nya strängare bedömningar kan tusentals skadade i stället sätta sitt hopp till trafikförsäkringen.

– Det är märkligt att försäkringsbolagen som har stor kunskap om trafikolyckor kan göra betydligt generösare bedömningar än det allmänna, säger Ulf Lejonklou, jurist vid LO-TCO Rättsskydd.

Att allt fler whiplashskadade får avslag på sina livräntor på grund av Försäkringskassans strängare bedömningar, berättade LO-Tidningen förra veckan. Men det finns fortfarande hopp för dem som drabbas, i alla fall om de skadats i trafikolyckor. De privata försäkringsbolagen som bevil-jar ersättning från fordonens trafikförsäkringar har nämligen inte ändrat sina bedömningar.

– Försäkringsbolag ser sambanden mellan whiplash och olyckor, det som kassan inte längre ser. Tidigare var bolagen hårdare och det var lättare at få igenom ersättningskrav hos kassan – men nu är det tvärt om, säger Ulf Lejonklou.

Trafikförsäkringen ska täcka upp den del av inkomstförlusten som socialförsäkringarna inte står för, till exempel inkomster över livräntetaket på 318 000 kronor om året.

Men då Försäkringskassan nu gör strängare bedömningar, och ger avslag när tidsbegränsade livräntor prövas på nytt, kan trafikförsäkringen stå för hela inkomstbortfallet.

– Det gör att det är oerhört viktigt att driva ärenden även mot försäkringsbolag, och det blir allt viktigare med tanke på hur kassan gör just nu.

Försäkringsbolagens utredningar om samband mellan skador och olyckor är nämligen inte tidsbegränsade. Om bolagen sagt att det finns ett samband så gäller det på obestämd tid.

– Därför är det viktigt att man får en bra start hos försäkringsbolaget och att det har en bra utredning som visar på sambandet mellan olyckan och problemen. Om bolaget bundit upp sig för att det finns ett samband så gäller det, om det inte kan visa att det gjort en felaktig bedömning, säger Ulf Lejonklou.

Han tycker att alla som skadas i trafikolyckor ska kontakta sina lokala fackliga ombud för rådgivning så fort de märker att det handlar om en allvarligare skada som inte går över. Om fler fick facklig rättshjälp för att driva sina ärenden mot försäkringsbolagen och inte bara mot Försäkringskassan skulle deras chanser till ersättning förbättras avsevärt.

– Om vi företräder personer gentemot trafikförsäkringen kanske vi kan ordna en lika bra ersättning som livräntan. Därför skulle det vara bra om medlemmarna kontaktade facket redan innan kassan har sagt nej.

Fakta

30 000 skadas varje år
• Whiplashskador syns inte på röntgen eller vid andra fysiska undersökningar. De är en sträckning i nacken som uppstår när huvudet kastas våldsamt bakåt och framåt vid till exempel vid bilolyckor.
• Diagnosen ställs utifrån hur olyckan gått till och hur symtomen ser ut och utvecklas över tid.
• Varje år anmäls runt 30 000 whiplashskador, och för runt 1 500 personer blir smärtan bestående.