Försäkringskassan, som har fällts i både tingsrätt och hovrätt för diskriminering, överklagar till Högsta domstolen (HD). Myndigheten fälldes efter att ha nekat fyra kvinnor sjukpenning när de inte kunde arbeta på grund av gravidrelaterade besvär.

”Vi står fast vid vår bedömning att vi inte diskriminerar gravida kvinnor utan vi har tillämpat gällande lagstiftning”, skriver försäkringsdirektör Birgitta Målsäter i ett pressmeddelande.

Försäkringskassan vill att HD bedömer hur reglerna om sjukpenning står sig i förhållande till diskrimineringslagstiftningen. Praxis på området behöver utvecklas, enligt myndigheten, som bedömer att lagstiftningarna står i konflikt med varandra.

”Enligt gällande rätt inom socialförsäkringen ska Försäkringskassan göra en prövning om en persons graviditetsbesvär är att anse som sjukdom. Samtidigt har hovrätten ansett att Försäkringskassan, redan genom att göra den prövningen, diskriminerat kvinnorna”, skriver Målsäter.

De fyra kvinnorna — en busschaufför, en sjuksköterska, en förskolelärare och en arbetsmiljöinspektör — led alla av besvär kopplade till sina graviditeter och hade sjukskrivits helt eller delvis av sina läkare.

De hade drabbats av bland annat ryggont, trötthet, sömnsvårigheter och smärtsamma sammandragningar. Två hade drabbats av foglossning.

Försäkringskassan avslog kvinnornas begäran om sjukpenning eftersom besvären ansågs vara normala i samband med graviditet — och alltså inte att betrakta som sjukdom.

Diskriminering, slog Svea hovrätt fast i sin dom den 30 september. Domstolen menade att män med samma besvär troligen skulle ha fått ersättning.

Minst 14 andra kvinnor har anmält Försäkringskassan till diskrimineringsombudsmannen (DO) efter att som gravida ha nekats sjukpenning. Dessa ärenden har legat vilande i väntan på att rättsprocessen ska bli klar i de fyra första fallen.

Enligt Försäkringskassan får 98 procent av alla kvinnor med graviditetsrelaterade diagnoser sjukpenning när de ansöker om den. Bedömningen görs utifrån om arbetsförmågan är nedsatt, med minst en fjärdedel, på grund av sjukdom eller inte. Detta oavsett om sjukdomen har något samband med graviditeten eller ej.