I går, onsdag, presenterade EU-kommissionen 50 förslag som är tänkt att göra EU:s inre marknad smidigare. 
Facken hoppades på att EU-kommissionen skulle göra en markering genom att ta upp strejkrätten. Men någon sådan kom aldrig.

– Facket hade fått indikationer på att man skulle gå vidare på en klausul som skulle markera en förstärkning av fackliga rättigheter. Förmodligen fanns en sådan med i slutet men togs bort, säger Tommy Svensson på fackliga Brysselkontoret.

EU-kommissionen var oense om förslagen in i det sista.

Gårdagens presskonferens sköts upp två timmar och förslaget som skulle ha presenterats fanns endast i en provisorisk version på franska. Inte ens idag, på torsdag eftermiddag, har en engelsk översättning kommit.

De 50 förslag som EU-kommissionen kom med i går grundar sig delvis på en rapport, den så kallade Montirapporten, som kom i våras. I den finns ett förslag om att kommissionen bör framhålla fackets rätt att strejka.

Det skulle vara en fördel för Europas fackliga organisationer i de fall där det sker en krock mellan strejkrätten och EU:s princip om den fria rörligheten.
 I slutet av 1990-talet genomfördes en fransk strejk som EU:s domstol ansåg hotade den fria rörligheten av varor. Efter domen kom en förordning där det stod att den fria rörligheten för varor inte får inskränka grundläggande fackliga rättigheter, som strejkrätt.

EU gjorde därmed en markering för fackets rätt att ta till strejkvapnet.

Europafacket hade hoppats att hoppats på en liknande skrivning när EU-kommissionen kom med sina 50 förslag på en smidigare inre marknad. Där skulle det ha kunnat stå att rörligheten för tjänster inte får inskränka de fackliga rättigheterna.

Men en sådan markering om strejkrättens värde kom inte.

Fakta

Några av de 50 åtgärderna i inremarknadspaketet:
* Mer lättillgänglig finansiering för småföretagen, förenklade bokföringsregler och bättre tillgång till offentlig upphandling
* Ökat socialt företagande ska öka utbudet på bostäder sjukvård, jobb och banktjänster.
* Nya regler för upphovsrätt för att göra det enklare att köpa t.ex. musik på internet.
* Särskilda yrkeslegitimationer ska minska byråkratin för den som vill jobba i ett annat land.

Ytterligare 25 åtgärder ska göra livet lättare för EU:s invånare, bl a:
* Turister och passagerare ska få bättre skydd om t.ex en researrangör går i konkurs eller ett flyg blir försenat eller inställt.
* Konsumenter som stött på problem när de handlat i ett annat land ska få hjälp att så billigt och smidigt som möjligt göra upp med företaget i fråga.
* "Internationella par" ska få garantier för vilket lands lagstiftning som ska tillämpas för gemensamt ägda bostäder och bankkonton.
* Arbetstagare ska ha möjlighet att ta med sig sina sociala förmåner utomlands med hjälp av elektroniska formulär.
* Det ska bli enklare att registrera en bil som köpts i ett annat EU-land.
Källa: EU-kommissionen