De rödgröna partierna föreslår i sin skuggbudget 6,5 miljarder kronor mer än regeringen till kommuner och landsting under 2011.

Förslagen i motionen följer i stort det valmanifest som de rödgröna hade inför valet.

För skolan föreslås en kvalitetssatsning, skatten för pensionärer sänks med 2,5 miljarder och arbetsgivaravgifterna för småföretag med 2 miljarder.

De rödgröna framhåller, liksom finansminister Anders Borg (M), att det är svårt att bedöma utvecklingen i världsekonomin.

– BNP-utvecklingen ser ut att bli stark också nästa mår, men det finns osäkra faktorer att ta hänsyn till, sade Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesman Thomas Östros när han, Ulla Andersson (V) och Mikaela Valtersson (MP) presenterade skuggbudgeten på en pressträff.

Han pekade särskilt på den osäkra utvecklingen i USA och att många länder i omvärlden genomför stora sparprogram.

För svensk del är en av de stora utmaningarna att få ner arbetslösheten och extra angeläget är det när det gäller ungdomsarbetslösheten, en punkt där regeringen enligt de rödgröna saknar politik.

De rödgröna har samma reformutrymme som regeringen på drygt tio miljarder men har därutöver förslag som finansierats genom rödgröna omdisponeringar.

De generellt sänkta arbetsgivaravgifterna för anställda upp till 26 år tas bort, två miljarder sparas på försvaret och jobbskatteavdraget trappas av för de som tjänar mest, vilket ska ge drygt två miljarder till statskassan.

Skatten på alkohol och tobak höjs med två miljarder, på kärnkraft och vattenkraft med lika mycket. Därutöver höjs skatten på koldioxid med två miljarder 2011, i enlighet med förslagen i de rödgrönas vårmotion och valmanifestet.

Utöver förslag som kostar pengar vill de rödgröna också införa meddelarfrihet för personal i verksamheter som drivs av privata bolag men med kommunala eller offentliga medel.

Den gemensamma skuggbudget de rödgröna nu presenterar kan bli den sista på flera år, enligt de tre rödgröna talespersonerna.

– Vi får se om det blir en gemensam vårbudget, det naturliga är att oppositionen formerar sig mot slutet av en mandatperiod, sade Thomas Östros efter att ha gjort klart att vart och ett av de tre partierna har ett stort behov av att tänka igenom politiken.

– Min uppfattning är att vi i Socialdemokraterna har ett stort behov av förnyelse av vår politik, sade Östros.