Försäkringskassan bedömer nackskador strängare än tidigare. Många som drabbats av skador efter whip­lash förlorar därför livräntan.
– Det är ett hårt slag för de drabbade och en fråga om rättssäkerhet. Kassan har ändrat sin praxis på väldigt lösa boliner, säger Ulf Lejonklou, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

Att en skada blivit godkänd som arbetsskada är ingen garanti för ersättning i framtiden. Det har många whiplashskadade fått erfara.

– För några år sedan ändrade Försäkringskassan strategi och prövade även sambandet till själva olyckan på nytt. Nu händer det hela tiden. Vi driver flera direkt hårresande fall, säger Ulf Lejonklou.

Om någon fått tidsbegränsad livränta prövas den skadades arbetsförmåga och orsaken till problemen på nytt när tiden gått ut. Även om Försäkringskassan flera gånger funnit att en olycka lett till en skada kan en ny försäkringsläkare dra motsatta slutsatser av samma medicinska underlag.

– Kassan borde inte ompröva själva sambandet om det inte framkommit något nytt. Den skadade måste kunna lita på att tidigare bedömningar gäller, säger Ulf Lejonklou.

Även Lars Wallstedt, neurokirurg som arbetat med whiplashskadade som överläkare och klinikchef på Karolinska sjukhuset i Stockholm, är kritisk. Han hävdar att Försäkringskassan satt i system att dra in livräntorna genom att bara anlita ett fåtal experter.

– Det finns ett litet gäng försäkringsläkare som har till uppgift att rycka undan mattan för patienterna och för tidigare försäkringsläkare. För mig är det helt oförklarligt och oacceptabelt och jag har svårt att se hur de överhuvudtaget kan sova på nätterna, säger han.

Lars Wallstedt är pensionerad, men skriver fortfarande medicinska bedömningar vid överklaganden av Försäkringskassans beslut. Totalt har han bedömt mer än 500 whiplashskador. I början träffade han patienterna, men det har han slutat med.

– Försäkringskassan ansåg att man inte kunde se klart när man träffat patienterna, för att man tyckte synd om dem, och det minskade trovärdigheten i utlåtandet. Nu gör jag precis som försäkringsläkarna och bedömer bara dokumentationen.

Att just whiplashskadade fått det hårdare beror, enligt Lars Wallstedt, på att deras skador inte syns på kroppen. Diagnosen ställs utifrån de drabbades berättelse, hur olyckan gått till och själva symtombilden. Det är lätt att ifrågasätta sådana patienter i jakten på besparingar, säger han.

– Skärpningen av arbetsskadeförsäkringen är politisk. Vi har inte fått färre arbetsskador i landet, utan strängare regler för vilka som räknas. Det är klart att det här är samma andas barn som utförsäkringarna av långtidssjuka.

Det förnekar dock Försäkringskassan.

– När det gäller sjukförsäkringen finns det starka direktiv att få ner ohälsotalet, men det finns inget sådant för arbetsskadeförsäkringen, säger Klas Berlin, försäkringsmedicinsk koordinator på huvudkontoret.

Han förnekar också att det skulle finnas speciella försäkringsläkare som bedömer skadorna. Där­emot förstår han kritiken mot att kassans tidigare bedömningar inte gäller vid nya prövningar.

– Det är ett problem, men inte vårt påfund. Vi följer en dom från Regeringsrätten, och det är upp till lagstiftarna att ändra i så fall.

Att whiplashskadade som tidigare fått livränta nu får avslag beror, enligt Klas Berlin, på att Försäkringskassan blivit bättre.

– Vi tar in bättre underlag. Vi gör bättre utredningar och vi har bättre kunskap.

Han hänvisar till ett nytt kunskapsläge som ligger till grund för bedömningarna. Men Lars Wallstedt och Ulf Lejonklou har svårt att se något sådant. De säger att varje ny forskningsrapport visserligen ändrar kunskapsläget, men att det inte räcker för att ändra bedömningarna.

– Det ställs oerhört hårda krav på ny forskning för att godkänna arbetsskador, men för att hävda ett nytt kunskapsläge när det gäller avslag är det nästan ingen granskning alls, säger Ulf Lejonklou.

Försäkringskassans hårdare linje fick också delvis stöd av Regeringsrätten i två domar i somras. Men även om det ser dystert ut för whiplashskadade tror Ulf Lejonklou på en förändring.

– Pendeln svänger tillbaka. Så blir det alltid något dragits för långt och blivit för hårt, säger han.

Fakta

Livränta
• Livränta betalas ut till personer som fått sin inkomst varaktigt nedsatt på grund av en arbetsskada.
• Livräntan ska täcka inkomstförlusten upp till maximalt 318 000 kronor om året, och beviljas av Försäkringskassan på viss tid eller tills vidare.