Samtidigt som regeringen står i begrepp att fullt ut lansera lärlingssystemet gapar nästan hälften av dagens lärlingsplatser tomma.

Det nya lärlingssystemet, som sjösätts nästa år, ska ha 30 000 platser när det är fullt utbyggt. Men svenska gymnasier kan sedan 2008 ha lärlingsutbildning på prov. Och av de totalt 11 000 platserna står 5 000 tomma, skriver Sydsvenskan.

Elbranschen tar inte emot lärlingar förrän de gått två år på gymnasiet. Och i byggbranschen ser man lärlingar som ett komplement. Redan dagens 700 lärlingar är för mycket, enligt Sveriges byggindustrier.

– Den politiska retoriken är att lärlingsutbildningen ska höja kvaliteten på utbildningen. Men vi har sett alldeles för mycket av att de här eleverna skickas ut till företag där de får en praktik utan några egentliga mål, och där företaget inte vet vad som förväntas av dem, säger Lars Tullstedt från Sveriges byggindustrier till Sydsvenskan.

Enligt en utvärdering från Skolverket är avhoppen många och flera branscher är skeptiska till att ta in fler lärlingar.

– De har redan garanterad tillgång på kompetent arbetskraft, säger Peter Holmberg, huvudsekreterare vid nationella lärlingskommittén.

Kommittén ska nu ta reda på hur stort intresset är för att välkomna lärlingar i olika branscher.