Ringer din chef och frågar hur du mår när du är sjuk?

Många företag har som policy att någon ska ta kontakt med sjuka anställda snabbt, till exempel andra sjukdagen eller åtminstone första veckan. Att tidig och tät kontakt är bra är en spridd uppfattning.

Men Åsa Tjulin, forskare vid Linköpings universitet, misstänker att arbetsgivarnas omsorger snarare upplevs som kontroller och sätter press på den som är sjuk. Och att chefen som ringer ofta är osäker på vad han eller hon ska säga.

I ett treårigt projekt ska Åsa Tjulin undersöka hur en bra kontakt med den sjukskrivna ser ut. Och varför man alls ska ringa.