LO-förbunden har fått 65 000 nya medlemmar under 2010. Men ännu fler har lämnat förbunden under samma period. Det totala antalet LO-medlemmar fortsätter därför att sjunka också i år.
– Vi lyckas inte behålla medlemmarna och därför blir medlemsnettot negativt i år igen, konstaterade LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin inför LO:s representantskap.

Försöken att vända utvecklingen har intensifierats sedan LO-kongressen 2008. Då beslöt ombuden att förbunden skulle samarbeta för att få kurvorna över medlemsutveckling att vända uppåt igen. Men så här långt har ansträngningarna inte burit frukt. Medlemsförlusterna har fortsatt, men takten har bromsats upp.

– För att bryta utvecklingen måste våra förtroendevalda mobiliseras. Frågan om fackligt medlemskap måste ställas till alla nyanställda på alla arbetsplatser. I dag frågar vi för lite, sade Wanja Lundby-Wedin.

Enligt LO-ordföranden är det också viktigt att fråga alla som lämnar facket om orsakerna. Det är lika viktigt som att fråga nyanställda om inträde i facket.

För att få än mer fokus på frågan om facklig organisering har Organiseringsrådet föreslagit ett konkret mål för organisationsgraden inom LO fram till kongressen 2012. Förslaget presenteras inom kort för LO-styrelsen. Ambitionen är att nå 77 -78 procents organisationsgrad sommaren 2012. I dag är organisationsgraden 71 procent.

Som ett led i kampen för att organisera medlemmar diskuterar LO-förbunden också att samla alla medlemsförmåner på ett särskilt LO-kort som alla medlemmar kan erbjudas. Det kan innehålla allt ifrån avtal om medlems-el, till rabatter vid köp av olika produkter och juridisk rådgivning.

– Korten kan innehålla både gemensamma nyttigheter och förbundsspecifika lösningar, underströk Wanja Lundby-Wedin.