Stockholims län och Umeå är undantagen. Där kräver länstrafikbolagen anställningstrygghet för bussförarna vid upphandlingar. Annars är regeln att bussförarna blir uppsagda och får söka sina gamla jobb på nytt.

En prejudicerande dom från 1998 slog fast att Göteborgs stad inte hade rätt att kräva anställningstrygghet för bussförarna vid en upphandling. Domstolen underkände ytterligare ett par krav – att entreprenören skulle ta över gasbussar och teknisk utrustning för gasdrift.

Frågan är vad domen hade blivit om anställningstrygghet hade varit det enda kravet.

Nu överväger Västtrafik, med Göteborgs stad som delägare, att kräva anställningstrygghet vid nästa upphandling av kollektivtrafik – även om ordföranden Leif Blomqvist (S) helst ser att något annat länstrafikbolag går före. Orsaken är att Västtrafik redan har förlorat ett mål.

– Vi kan inte utveckla kollektivtrafiken om vi inte får bättre och tryggare anställningsformer. Oron vid varje upphandling gör det svårare att rekrytera folk. Det är konstigt att inte bussbranschen redan har löst det här, säger han och efterlyser ett avtal om anställningstrygghet.

Han hänvisar också till EU:s regler om övertagande.

– Om Sverige hade tillämpat EU-lagstiftningen rätt upp och ner skulle upphandlingarna räknas som verksamhetsövertagande. Och då måste man ta hand om personalen, konstaterar han.