Kan man säga att världens modernaste land inledde sin framgångssaga på Stockholmsutställningen 1930? En av de fyra miljoner besökare som spatserade runt området på Djurgården var Ivar Lo-Johansson, han beskrev besöket i romanen Asfalt.

Han letade efter den nya urbana människan, men fann bara fyrkantiga byggnader utan skorsten, möbler i stålrör och husväggar av glas, som effektivt suddade ut skillnaden mellan privat och offentligt.

Men han noterar att folk gärna samlades och nickade igenkännande åt en gammal gungstol och en gisten utdragssoffa. Att de var ditsatta som avskräckande exempel gick besökarna förbi.

Ivar Lo konstaterar besviket att om den nya moderna, fritt tänkande människan inte står att finna så får man väl uppfinna henne. Resultatet blev den sällan uppmärksammade romanen Elektra, kvinna år 2070.

Mats Myrstener