72 procent av dem som är med i LO-opinion svarar att de vill ha en gemensam a-kassa för hela LO.

– Det bästa förslaget på länge. Jag betalar gärna 500 kronor i månaden för att få tillbaka en a-kassa så som den var tänkt från början, säger Lisa Karlstedt, mattant på Görjansgården på Ljusterö och aktiv i Kommunal.

Men alla som svarar ja är inte lika entusiastiska. Ganska många kommer med förbehåll som ”om det blir billigare”.

Så sent som för två år sedan sade LO:s utredning nej till en gemensam LO-kassa. Nu har regeringen blivit tydligare med att den vill ha en obligatorisk a-kassa. Därför har debatten tagit ny fart.

– Det behövs en folkomröstning om obligatorisk a-kassa, anser Seija Conte, undersköterska och vårdare i Linköping och aktiv i Kommunal.

Hon vill ha bort avgifterna efter risk för arbetslöshet.

– Socialförsäkringarna gör ingen skillnad på om man jobbar inom yrke där risken är stor att man blir sjuk. Varför ska då arbetslöshetsförsäkringen skilja på yrken efter risken för arbetslöshet? undrar hon.

Mikael Delerholm, vice ordförande i Handelsklubben på Ikea söder om Stockholm, vill ha en solidarisk a-kassa med samma avgift för alla. Så länge dagens avgifter till a-kassan består vill han sänka fackavgiften till högst en femtiolapp. Förslaget kom han med redan 2006.

– Vad är bäst vid en eventuell strejk? 300.000 medlemmar som betalar 50 kronor i fackavgift och 350 kronor i a-kassa eller 100.000 medlemmar som betalar 250 kronor i fackavgift och 350 kronor i a-kassa? frågar han.

Fyra av fem
i LO-opinion tycker att det vore en bra idé att utreda en gemensam a-kassa på nytt