EU-parlamentet röstade ja till att förlänga rätten till mammaledighet till minst 20 veckor från dagens 14 veckor. Under sex veckor direkt efter barnets födelse är det obligatoriskt för mamman att vara hemma.

Parlamentet sade också ja till två veckors frivillig pappaledighet.

Parlamentet ställde sig även bakom att mammorna under de 20 veckorna har rätt till full ersättning.

In i det sista var det oklart hur omröstningen skulle sluta, eftersom frågan om föräldraledighet — eller mammaledighet som det heter i EU — är mycket kontroversiell och inte följer traditionella partilinjer. Protesterna har varit starka från länder med kort ledighet och där arbetsgivarna står för kostnaden. Längre mammaledighet ses enbart som en kostnadsfråga.

Även fackföreningar och feminister i dessa länder är tveksamma till förslagen, eftersom de befarar att det blir ännu svårare för unga kvinnor att få fotfäste på arbetsmarknaden om de ses som en ytterligare kostnad.