En villfarelse säger att ny teknik så att säga utplånar vad som funnits före; ty ingen cyklar väl nu när folk kan fara till månen? Det sägs allt fler läser tidningar på nätet. Då läser man ju egentligen inte en tidning, man läser på nätet.

Genom hela mitt kringströvande frilansliv har jag aldrig prenumererat på DN eller Svenskan eller Sydsvenska Dagbladet, men läst dem på biblioteket; det tillhör dagsrutinen. Det är där vi tankens nomader håller till på eftermiddagarna, det gör vi fortfarande, och det är ett slags folkliv. Där har vi gratis tagit del av den aktuella debatten, långt före Internet fanns, och det lite skräniga Piratpartiet.

I staden där jag just nu bor tvingades biblioteket på grund av flytt hålla stängt över en månad. Vi plötsligt hemlösa tidningsläsare kunde ses sova i portgångar i området. Nyligen öppnade man igen, och stammen kunde åter samlas. Det är inte ny eller gammal teknik, det är verklighet. Det är ett bibliotek.

Carl Erland Andersson