Ett avtal om flexibel arbetstid räddar jobben för 52 av de 70 varslade arbetarna vid Electrolux i Mariestad.
– Vi har gått med på mer flexibilitet för att rädda så många fasta anställningar som möjligt, säger Ola Bertilsson, klubbordförande för IF Metall.

Det har alltid varit mer arbete på sommaren än på vintern vid Electrolux kylskåpsfabrik i Mariestad. Problemet har lösts med övertid och många tillfälligt anställda på sommaren.

Det nya avtalet om flexibel arbetstid innebär att företaget kan minska arbetstiden med upp till 80 timmar under vinterhalvåret och förlänga tiden lika mycket på sommaren. För att förlänga arbetstiden måste företaget varsla 14 dagar i förväg.

– Vi har bibehållen lön oavsett om vi jobbar mer eller mindre, så lönemässigt blir det ingen skillnad, säger Ola Bertilsson.

Avtalet kommer dock att innebära att övertidsersättningen som de anställda ofta fick på sommaren försvinner. Electrolux i Mariestad har haft flextidsavtal även tidigare, men företaget har i de avtalen inte kunnat kräva att all ledig tid ska arbetas igen.

– De tidigare avtalen var bättre, men dit nådde vi inte nu. I stället har vi uppnått att 52 personer får behålla sina tillsvidareanställningar.

Electrolux har i omgångar drabbats hårt av neddragningar. Under de senaste åtta åren har personalen på fabriken mer halverats. De som nu sägs upp, trots avtalet, har jobbat på företaget mellan sex och arton år.

– Det är absolut tragiskt att de här 18 ändå får gå, men det hade varit värre med 70, säger Ola Bertilsson.

De flesta av de anställda på fabriken håller med. Innan facket skrev under avtalet hölls en medlemsomröstning där 70 procent röstade för och 30 procent mot.

– Resultatet visar att man är solidarisk med sina arbetskamrater.

I dag finns 435 tillsvidareanställda och ytterligare 50 visstidsanställda arbetare på fabriken.