LO vill införa nya medlemsförmåner för alla LO-anslutna. Det kan innebära ett nytt avtal för medlems-el i stället för det nuvarande som har sagts upp från den 1 januari nästa år.

Just nu pågår diskussioner om nya medlemsförmåner som ska gälla alla LO-anslutna oavsett vilket LO-fack man tillhör. Lösningen kan bli någonting i stil med de avtal som Handels slutit för sina medlemmar och som kopplas till det Handelskort som alla förbundets medlemmar kan få.

Handels avtal inbegriper en rad förmåner, som juridisk rådgivning och rabatter på resor och boende. Kortet kan också kopplas till Mastercard och fungera som ett betalkort.

Hur ett LO-kort, om det genomförs, ska fungera är inte klart och diskussionerna är ännu i sin linda. Det är inte heller klart om lösningen verkligen blir ett kort eller om alla LO-anslutna ska få förmånerna på andra sätt.

– Det förs diskussioner men jag kan inte säga vad de kommer att leda till, säger Claes-Göran Enman på LO.

– Vi tittar på Handels koncept, men det är lite för tidigt att säga någonting.

Ett nytt avtal för hela LO-kollektivet ska eventuellt också inbegripa ett nytt avtal om billigare el, välkommet när vintern närmar sig och oron ökar för att elkostnaderna ska rusa i höjden som de gjorde förra vintern.

Tills nu har LO, inklusive Handels, haft ett avtal med Telge Energi om att leverera el till ett bra pris, ett avtal som går under namnet medlems-el. Denna medlemsförmån kommer dock att upphöra vid nyår.

– Tiden har lite sprungit ifrån avtalet, säger Annette Kirmo på LO.

– Det är ungefär som med LO-datorn. Det hjälpte till att få ned priserna på datorer och såg till att många kunde få en dator, men när priserna sjönk slutade vi med LO-datorn.

– Även när det gäller elavtal finns nu en så stor konkurrens på elmarknaden att medlems-elen inte längre behövs som den ser ut nu.

Om ett nytt elavtal sluts med Telge Energi är ännu oklart.

Nu, liksom förra vintern, står en rad kärnkraftsreaktorer stilla vilket pressar upp priserna, men enligt planerna ska de alla komma igång lagom till den riktiga vintertiden.

Hur ska då LO-anslutna få ned sina elkostnader på bästa sätt redan nu?

– Vad man inte ska göra är att ha ett tillsvidarepris, säger Claes-Göran Enman.

– Det lönar sig alltid att göra ett val, vare sig man vill ha rörligt eller bundet avtal.

Vilket är då bäst?

– Förra året var speciellt eftersom reaktorerna låg nere när det var som kallast, men sett på sikt är det som för andra lån att det i längden ofta löner sig att ha rörligt avtal, säger han.

Fakta

Det finns flera sidor på nätet där du kan jämföra elpriserna. De två vanligaste är:

Elpriskollen, energimarknadsinspektionens sida. (Länk)

Elskling, som är gratis för privatpersoner. Elskling har i stället avtal med kraftbolagen för att ombesörja bytet till ny elleverantör. (Länk)

Normalt ligger rörligt pris lägre än fast pris, under toppar kan dock röligt pris dra i väg stundtals långt över de fasta priserna.

Vid denna upplagas pressläggning rådde följande lägsta priser i öre per kilowattimme för en årsförbrukning på 5000 kilowattimmar (ett småhus utan elvärme) enligt Elpriskollen:

Fast pris ett år:
Karlstads Energi AB 101,13

Fast pris två år:
Skellefteå Kraft AB 100,25

Fast pris tre år:
Skellefteå Kraft AB 99,63

Fast pris fyra år:
Sala-Heby Energi AB 99,38

Fast pris fem år:
Sala-Heby Energi AB 103,13

Rörligt pris:
Karlstads Energi AB 103,05

Rörligt pris, specialerbjudande under ett år
Göteborg Energi Din El AB 102,52