Harjakten gjorde att jag inte kunde följa budgetdebatten. Jag jagar inte men elektrikern gör det och min enda kontakt med omvärlden var röksignaler och en Nokia CWrs-443 Super.

Eftersom många andra också torde ha missat rikshushållarens anförande återger jag den version som talmansexpeditionen sänt över. Vem annars?

Herr talman.

Valda ombud för Sveriges folk samt Thomas Bodström.

Regeringens budgetförslag visar att svensk ekonomi är stark. Starkare än Karl-Alfred. Genom regeringens ansvarsfulla politik har det skapats utrymme för reformer.

Jag ska inte uppta de ärande ledamöternas dyrbara tid med att räkna upp allt ministären avser att genomföra utan presentera ett utdrag.

# Från 1 januari 2011 ska alla med hästsvans får göra ett extra skatteavdrag på 10 000 kronor. Kontrollörer blir en del gamla klippare som blev hemlösa efter finanskrisen.

# För att få fler till Arbetsförmedlingen ska ett lotteri startas, där varje besök ger en lottsedel. Högsta vinst är tio miljoner, skattefritt, och gratis A-kassa livet ut. Af ska också, precis som Ica, installera ljus (så kallade saftblandare) som aktiveras när någon vunnit.

# På regeringens hemsida ska alla licensskolkare namnges. Vid upprepade smitningar publiceras även bild på svinen.

# En staty av Beatrice Ask ska resas i Sveg. Regeringen söker en skulptör med sympatier för den demokratiskt valda Alliansen men hittills har vi inte hittat någon. Kan Alexander Bard skulptera, måntro?

# Sverige vill upprätthålla goda relationer med omvärlden, även den utanför EU. Därför ska regeringen åka på party i Bodö.

# Jordbruk är en fin liten hobby som fortsättningsvis ska ingå i kulturdepartementets museala avdelning.

Ärade ledamöter.

# Regeringen avser att under året att låta några av våra mest namnkunniga och dyra konstnärer göra oljemålningar av varje statsråd. Telefonkatalogerna ska i framtiden prydas av dessa porträtt.

# Riddarhuset får ökade anslag för att kunna ta emot de nya släkterna, exempelvis von Borg och von Reinfeldt samt friherre Odell.

# Momsen på kökssvampar slopas helt för att förbättra folkhälsan.

# Riksdagens hissar ska snabbas upp.

# Hovstället får extra havre under budgetåret för att markera Alliansens uppslutning bakom monarkin.

# Alla rektorer ska få kaptens grad och ha rätt att gå till officersmässar.

# Hundskatt införs, baserad på djurets kroppsvikt, och ägare som inte städar efter sina hundar ska tvångsanslutas till hemvärnet.

# Regeringen satsar på de äldre. Alla över åttiofem år som arbetat som svensk generalkonsul minst fyrtiofem år får ett basbelopp i gratifikation.

# Försvaret ska alltmer inriktas på att tillverka och saluföra Arméns Hudsalva.

# Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ska ha sitt kontor i Ljungby och med hjälp av brevduvor hålla kontakt med mer civiliserade delar av landet.

# Regeringen tar ledigt nästa vecka och har jullov från femte december till tredje februari. Lönen betalas ut i förskott för att stimulera konsumtion, något som utvecklar samhället och leder till att Apoteket AB kan ha automatiska dörrar i alla sina butiker.

Peter Swedenmark