Den tolvstegsbaserade behandlingen, eller Minnesotamodellen, är den vanligaste behandlingsmodellen i Sverige. Cirka 40 behandlingshem använder sig av den. Utgångspunkten är att alkoholism är en sjukdom, att erkänna krafter som är starkare än man själv och att man inte kan styra att man blivit sjuk. Ordet Gud finns med i de tolv stegen, men definitionen av en högre makt är upp till den som deltar i behandlingen.

– Plocka bort Gud om du vill. Ersätt med glad utan droger. Ska tre bokstäver hindra dig från behandling? Det är ingen hallelujastämning, men ett andligt program. Det handlar om relationen till mig själv, till andra och till krafter jag aldrig kan påverka som naturen, säger Maria Krajnc, samordnare på Nämndemansgården.

 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att vi inte längre kunde hantera våra liv.
 2. Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd.
 3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i händerna på Gud, sådan vi uppfattade honom.
 4. Vi företog en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan.
 5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av alla våra fel.
 6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
 7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.
 8. Vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat och var villiga att gottgöra dem alla.
 9. Vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var oss möjligt utom då detta kunde skada dem eller andra.
 10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.
 11. Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud – sådan vi uppfattade honom – varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrka att utföra den.
 12. När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.