Foto: Janerik Henriksson

Robert Öberg är jobbig mot chefer som tror att de bara kan dumpa en medarbetare med missbruksproblem i knät på Alna. – Vi talar om för dem att de nu måste jobba hårdare än någonsin.


Missbruk ses som en sjukdom, men den kräver ett oändligt antal botemedel. Som arbetsgivare har du allt ansvar för rehabilitering. Som kollega eller skyddsombud är du rätt maktlös. Som sjuk måste du någonstans vilja bli frisk.

På Alna, som jobbar mot missbruk på arbetsplatser, är man mån om att hitta roten till varför en person dricker eller knarkar. En konsult från Alna hjälper chefen. En utredare träffar den beroende för att närma sig vad hon eller han kan behöva.

– Vi vet aldrig vad vi har framför oss. Att prata med missbrukare är som att lägga pussel. Man måste hitta rätt behandling till rätt person. Vilken det blir finns ingen prestige i, säger Robin Öberg på Alna.

För en ensamstående med barn kan det bli förödande att åka iväg på behandlingshem. En dyslektiker kan kanske inte ta till sig kognitiv beteendeterapi som innebär mycket läxor. Någon som går igenom en svår skilsmässa kanske inte behöver akut avgiftning och tolvstegsprogram, utan prata om vad som är svårast i separationen.

Klart är att arbetsgivaren är skyldig att hjälpa en anställd. Skulle arbetsgivaren vilja säga upp en person på grund av missbruk krävs ganska många rehabiliteringsförsök för att få rätt att göra det enligt Arbetsdomstolen (AD). Robin Öberg tar en dom där ett skogsbolag i åtta år försökt med olika behandlingar, omplaceringar, och ändrade arbetsuppgifter som exempel på vad som minst krävs för att företaget ska ha rätt att säga upp någon. Där fick arbetsgivaren rätt för att arbetstagaren ”inte kan utföra något arbete av betydelse”.

– Men många uppgörelser kommer ju aldrig så långt som till AD.

Samhällets fördomar ställer till det, anser Robin Öberg. Dels att alla tror sig vara experter på missbruk. Dels tron att bara man skickar iväg någon på behandlingshem så är saken biff. Snarare är det så att arbetsplatsen i sig är en stor del av lösningen. Arbetet är en stark sporre för de allra flesta.

– Vi kommer med den obehagliga sanningen för många chefer. Man ringer oss och tror man dumpat problemet. Och vi svarar att chefen nu måste jobba hårdare än någonsin. Dessutom tar vi betalt för det, säger Robin Öberg.

Det handlar om att ställa krav på att arbetet ska fungera. Verkar någon prestera sämre, dra sig undan, vara på dåligt humör ofta kan man ställa frågan: Jag ser en förändring, kan vi hjälpa till med något? Chefen ska absolut inte agera terapeut eller läkare.

– De ska vara chefer. Ta ansvar för arbetsmiljön, att alla har det bra.

Kollegor, även skyddsombud, tror ofta att ett samtal med chefen leder till att personen i fråga blir uppsagd.

– Det finns ingen juridisk påföljd för en kollega som gör det. Det juridiska ansvaret ligger tydligt hos arbetsgivaren. Det är viktigt att arbetsgivare informerar om det här, att alla vet vad som händer vid missbruk. Det är tråkigt, men samtidigt bra, att det händer så pass sällan att ingen verkar ha rutin på det.

Återfall? Det får man räkna med.

– Det hör till sjukdomen. Vägrar arbetstagaren behandling blir resan kort. Och det finns ju de som inte druckit klart. Men de flesta vill inte ha ett missbruk, säger Robin Öberg.

Fakta

Arbetsmarknadens drogexperter
• Jobbar för drogfria arbetsplatser. Alla arbetsplatser kan bli medlemmar.
• Alna jobbar både förebyggande och med akut hjälp.
• Alna ägs av Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarföreningen KFO, Idea, LO, TCO och Saco, och finns över hela landet.