Mer rättvisa avgifter till a-kassan. Det måste bli en av de viktigaste frågorna för LO-styrelsen, enligt LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin. En lösning kan vara solidaritet inom LO – det vill säga att LO-förbund med lägre avgifter hjälper LO-förbund med högre avgifter.

– GS har rätt, men det kanske inte är en gemensam a-kassa som är lösningen på problemet. Däremot måste vi arbeta för en mer solidarisk finansiering av a-kassan – annars har vi fyra år till med de här väldigt orättvisa avgifterna, säger hon och fortsätter:

– Jag vet inte om det ske genom att vi påverkar politiskt eller genom att vi hittar egna lösningar inom LO, men vi måste jobba med det här.

2008 kom LO:s utredning fram till att LO-medlemmarna får betala mer med en gemensam a-kassa. En del får högre avgifter och en del får lägre, men de sammanlagda avgifterna för alla LO-medlemmar blir högre. Det är Wanja Lundby-Wedins huvudinvändning mot en gemensam a-kassa.

Både LO och TCO är motståndare till differentierade avgifter, det vill säga högre avgifter i a-kassor med hög arbetslöshet.

– LO och TCO har en samsyn om mycket som gäller a-kassan. Tyvärr gäller inte det Saco. De har aktivt jobbat för diffentierade avgifter. Det är ett bekymmer, anser hon.

Den andra stora frågan är regelverket för arbetslöshetsförsäkringen, inklusive frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Socialförsäkringsutredningen ska komma med ett förslag om det.

– Vi måste påverka båda frågorna – avgifterna och regelverket, säger Wanja Lundby-Wedin.