LO-distriktet i Västmanland har sagt upp sin ungdomssekreterare till den 1 februari 2011.

– Ett hån mot oss som jobbar med ungdomar. I högtidliga sammanhang pratar alla om hur viktig ungdomsverksamheten är, men när det kommer till kritan verkar den inte vara så viktig, säger Christian Amigo, Livsklubbens ordförande på Hilton Food Group i Västerås och ledamot i den regionala ungdomskommittén.

Han är rädd för att ungdomsverksamheten i Västmanland ska bli mycket sämre. Någon måste samordna jobbet. De förtroendevald kan inte göra allt själva.

– Ungdomsverksamheten är viktig för att rekrytera nya medlemmar. När ungdomarna kommer ut i arbetslivet är det första de gör att gå med i facket – tack vare våra skolinformatörer. Det kostar pengar att tjäna pengar – att få in nya medlemmar i facket. Har vi inte råd med ungdomsverksamheten kan vi snart lägga ner, anser Christer Amigo.

Vesa Sandström är projektanställd som ungdomssekretare under fyra år till och med 2010. Han har en tredelad tjänst. ABF, Socialdemokraterna och LO delar på hans lön. I förrgår blev han uppsagd.

– Jag kan förstå om det inte finns några pengar, men jag är rädd för att ungdomsverksamheten blir sämre, säger han.

Förra året besökte gjorde LO-sektionen 240 skolbesök i länet. Det är ont om skolinformatörer, så Vesa Sandström räknar med att han tog 70 procent av skolbesöken själv. Dessutom organiserar han skolbesöken och ringer upp lärare och rektorer. De hör sällan av sig självmant.

LO-distriktet i Västmanland är landets näst minsta med 40 000 medlemmar. Den 1 januari 2012 ska distriktet gå ihop med LO-distriktet i Mellansverige, som består av Östergötland, Sörmland och Uppland.

Det nya LO-distriktet får 180 000 medlemmar.

– Om vi inte hade gjort något skulle vi inte ha råd att ha bra verksamhet. Nu kan det i stället bli tal om nyrekryteringar, förklarar Per Johansson, ombudsman på LO-distriktet i Västmanland.

Redan från årsskiftet ska de två LO-distrikten inleda samarbetet, ett år före sammanslagningen.

– Ungdomsverksamheten kommer att bli bättre, inte sämre, säger Per Johansson.

Den nuvarande ungdomssekreteraren Vesa Sandström är inte övertygad om det.

– De måste underhålla ungdomsverksamheten på ett eller annat sätt under 2011, annars raseras mycket av ungdomsarbetet, anser han.