Regeringens budget får GS ordförande Per-Olof Sjöö att lansera förslaget om en gemensam a-kassa för hela LO på nytt.

– Jag hoppas att frågan dyker upp i LO-styrelsen så fort som möjligt, säger han.

Han tycker att formuleringarna i budgeten visar att regeringen har bestämt sig. Det ska bli en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

Ordförandena i Seko, Handels, Byggnads och Livs är alla positiva till att ta upp frågan om en enda LO-kassa på nytt. Det gäller även Elektrikerna, trots att de i så fall får högre avgifter.

– Vi kan tänka oss att solidariskt vara med och betala, säger Elektrikernas ordförande Jonas Wallin.

Men de två största LO-förbunden, Kommunal och IF Metall, säger nej.

– Vi gjorde en utredning som visade att det inte fanns några förutsättningar för en gemensam a-kassa. I sak har inget förändrats sedan dess. Vi avvisar inga diskussioner, men det viktigaste nu är att ta en ordentlig fajt mot regeringens förslag om ett obligatorium, anser Anders Ferbe, IF Metalls andre vice ordförande.

Anders Bergström, Kommunals förbundskassör, ledde utredningen om en gemensam LO-kassa. Den blev klar 2008 och landade i ett nej.

– Om solidariteten begränsas till LO-förbunden får lågavlönade, deltidsarbetande kvinnor betala mer av kostnaden för arbetslösheten. Det är inte aktuellt för vår del. Frågan är hur vi ska kunna få tjänstemän och akademiker att vara med och betala i ett solidariskt system, säger han.

Svaret från TCO:s ordförande Sture Nordh är att TCO-förbunden skulle vara tveksamma.

– Många TCO-förbund har avsevärt mycket lägre avgifter till a-kassan än LO-förbunden, konstaterar han.

Sture Nordh ser ytterligare ett skäl att vara tveksam. Det är att ingen vet hur en obligatorisk a-kassa ska se ut.

I budgeten står det att en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring bör införas, men både Fredrik Reinfeldt och Anders Borg brukar tala om att ”incitamenten för jobblinjen” måste finnas kvar. Det betyder i klartext att vissa, framför allt LO-medlemmar, ska betala högre avgifter till a-kassan eftersom arbetslösheten i LO-förbunden är högre.

De enda nyheterna om a-kassan i budgeten gäller kontroll och sanktioner. Det ska bli mer av båda. Regeringen lägger mycket kraft på att bekämpa fusk.

Samtidigt skriver regeringen att de riktigt lågavlönade, de som bäst behöver a-kassan, gick ur a-kassan i högre utsträckning än andra efter valet 2006.

Akademikernas a-kassa, hela Sacos och Vårdförbundets gemensamma a-kassa, är störst med 618 000 medlemmar, 18 000 fler än före valet 2006. Kassan har lägst avgift, 90 kronor i månaden.

LO-förbundens a-kassor har tappat knappt 240 000 medlemmar sedan valet 2006 och har högst avgifter, mellan 144 och 444 kronor i månaden.

Sacos ordförande Anna Ekström är måttligt intresserad av någon sorts gemensam a-kassa för LO, TCO och Saco.

– Självklart minskar vårt intresse om vi vara vara med och betala för andra. Vi gör redan den utjämningen inom vår a-kassa. Vi har grupper både med hög och låg risk för arbetslöshet, säger hon.

De sex LO-förbund som samverkar i 6F har också planer på en gemensam a-kassa eller samordning mellan a-kassorna. 6F består av Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko och Transport.