Ombyggnaden av Kommunals och Byggnads gemensamma förbundskontor i Stockholm får hård kritik i en ny rapport. Företaget Teamkultur har utrett bygget på uppdraget av Kommunals och Byggnads gemensamma fastighetsbolag Polstjärnan.

Enligt rapporten har underentreprenörer utan kollektivavtal anlitats för bygget, inpasseringskontrollen har inte fungerat och arbetsmiljöproblem har inte rättas till förrän efter flera påpekanden.

64 olika entreprenörer och underentreprenörer var inblandade i bygget. Det är en orsak till problemen, enligt rapporten.

Styrelsen för Polstjärnan anser att ansvaret ligger på byggprojektföretaget Hifab, som anlitades för att leda projektet.

– Vi har inte den kompetensen själva. Därför tog vi in ett välrenommerat företag i branschen som entreprenör. Tyvärr kan vi konstatera att de har brustit i samordning och ledning av byggarbetsplatsen. Vi får diskutera det här med dem, säger Kommunals förbundskassör Anders Bergström.