Industriavtalet har fått sig ytterligare en smäll. I dag meddelade Teko, Sveriges Textil- och modeföretag att de följer Teknikföretagens exempel och säger upp avtalet.

Industriavtalet har satt reglerna för hur industrins avtalsförhandlingar ska gå till de sedan det slöts 1997. Både fack och arbetsgivare har tidigare sett avtalet som en framgång då det bidragit till en stabil lönebildning med måttliga löneökningar samtidigt som det givit de anställda högre reallöner.

Men bilden har förändrats, i alla fall för Teknikföretagen, som sade upp avtalet efter årets avtalsrörelse i april. De ansåg att facket inte längre levde upp till avtalets intentioner om att värna industrins intressen, utan att LO-samordningen fått för stor betydelse även i industriförhandlingarna.

Nu följer arbetsgivarorganisationen Teko efter.

– Vi gör samma bedömning som Teknikföretagen om att avtalet inte levt upp till intentionerna att stärka konkurrenskraften för industrin, säger Anders Weihe, vd för Teko och även förhandlingschef för Teknikföretagen.

Han tillägger att Teko och Teknikföretagen har ett nära samarbete och att industriavtalet inte har någon reell funktion längre för Teko, efter att det sagts upp av Teknikföretagen.

– Om restindustrin, som de kallar sig, vill bevara industriavtalet är det upp till dem, men det gynnar inte Teko, säger Anders Weihe.

När Teknikföretagen sade upp industriavtalet i våras skrev organisationen samtidigt i uppsägningen att de ville ha samtal med sina motparter om hur industriförhandlingarna ska skötas i framtiden.

– Vi har redan sådana diskussioner med motparterna. Det pågår ständigt diskussion, säger Anders Weihe.

Han tillägger dock att det kan dröja innan de leder fram till något konkret såsom en ny variant av industriavtalet.

– Det kan ta tid innan det finns förutsättningar för det. Det handlar inte bara om att få ett nytt industriavtal utan om att få en acceptans för att industrin är helt avgörande för den svenska ekonomin. Utan det kan ett nytt avtal inte fungera, säger han.

Uppsägningen av industriavtalet påverkar inte de centrala kollektivavtal som har slutits mellan parterna för olika branscher.