Stora utförsäljningar förbättrar statens budget. Men inte mycket används för att få ned arbetslösheten. Däremot kan Anders Borg tänka sig att på sikt sänka skatten.

Försäljning av statliga företag ska ge statskassan 25 miljarder kronor per år, framgår det av höstbudgeten. Vilka företag det blir beslutas först i takt med att genomgångarna av respektive företag blir klara men Telia, Nordea och SBAB står högt på listan.

Av budgeten framgår också att regeringen kan tänka sig att privatisera 49 procent av Vattenfall.

Det är ingen liten affär.

Vattenfall hade 2009 nämligen en total omsättning på 205 miljarder kronor, över 40 000 anställda och de totala tillgångarna värderades till 602 miljarder kronor.

De årliga engångsbelopp som försäljningarna innebär inte heller några småsummor för statsbudgeten.

25 miljarder kronor motsvarar till exempel nästan 40 procent av allt staten lägger på arbetsmarknad och arbetsliv.

Men någon förstärkning av arbetsmarknadens reformer vill regeringen inte göra, förutom mindre satsningar på praktikplatser och ytterligare platser hos arbetsförmedlingens coacher.

Den ökning av stödet till kommunerna på tre miljarder kronor som finns med i budgeten innebär också att kommunstödet blir lägre än vad regeringen ursprungligen flaggade för.

Den svaga satsningen mot arbetslösheten kan tyckas underlig med tanke på att Sverige i ett europeiskt perspektiv har en mycket hög arbetslöshet.

De enda länder som har högre arbetslöshet än Sverige är de som har fullständigt bankrutta statskassor och en ekonomi i fritt fall, medan de länder som har hyfsat bra statskassor, likt Sverige, vanligtvis ser till att utnyttja sin fördel för att hålla nere arbetslösheten.

Under sin presentation av budgeten framhöll Anders Borg i stället vikten av att de närmaste åren skaffa sig ”extra säkerhetsmarginaler över säkerhetsmarginalen” i statens budget.

Pengar ska alltså läggas på hög hellre än att läggas på arbetslöshetsbekämpning.

I stället vill regeringen låta den förestående konjunkturuppgången snygga till arbetslöshetssiffrorna på egen hand – med bättre konjunktur får ju fler människor arbete.

Enligt den prognos som presenteras i budgeten ska denna strategi fram till 2014 få ned arbetslösheten till runt 6 procent. Tyskland, som har klarat sig hyfsat om ändå inte riktigt lika bra som Sverige ur krisen, har redan i dag så låg arbetslöshet som 6,9 procent.

Statliga företag säljs alltså ut och arbetslösheten får ”värka ut” på egen hand för att åtminstone bli något lägre, enligt den budget som presenterades i dag.

Först därefter har regeringen enligt budgetplanen idéer om reformer, nämligen ytterligare skattesänkningar för arbetsgivare och för dem som redan har ett jobb.

Martin Klepke