De som gått arbetslösa under en kort tid ska få hjälp att hitta nya jobb. Det är regeringens recept för att bekämpa långtidsarbetslösheten.

Snabba åtgärder ska förhindra att korttidsarbetslösa blir långtidsarbetslösa. De som redan är långtidsarbetslösa kommer även i fortsättningen främst att hänvisas till jobb- och utvecklingsgarantin.

Regeringen satsar drygt 200 miljoner nästa år på att höja det särskilda anställningsstödet för långtidsarbetslösa. En arbetsgivare kan få 940 kronor per dag som mest för att anställa någon som har gått arbetslös i minst två år. Dessutom höjs Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag med 200 miljoner kronor för att förbättra insatserna för personer med funktionsnedsättning.

– Regeringen Reinfelt lever i samma tro som regeringen Persson 2006, att den ekonomiska återhämtningen ska radera ut långtidsarbetslösheten. När ska vi få en insikt om att kampen mot utanförskapet är mycket dyr, men att alternativet är ännu dyrare? frågar TCO:s ordförande Sture Nordh.

Nästan 80 000 personer deltog i jobb- och utvecklingsgarantin i augusti, en fjärdedel av dem i fas 3. Arbetsförmedlingen räknar med att antalet kommer att öka till 140 000 om ett år.

Nyligen kom Ifau, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, med en rapport som visar att deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin har gått arbetslösa i drygt sju år i genomsnitt. De innebär att de inte fick jobb ens under ett par år av högkonjunktur och sysselsättningsrekord fram till finanskrisen 2008.

– Avsaknaden av aktiva åtgärder mot långtidsarbetslösheten kan inte tolkas som annat än att regeringen förväntar sig att inriktningen av den allmänna politiken, lägre ersättningar i trygghetssystemen och lägre löner, skall få ned långtidsarbetslösheten, säger Sture Nordh i ett pressmeddelande.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin är också kritisk:

– Trots att de svenska statsfinanserna är mycket starka så avstår regeringen återigen från att med kraft bekämpa arbetslösheten. Regeringen fortsätter alltså sin lågambitionspolitik och det slår hårt mot ungdomar på väg in i arbetslivet liksom för personer som länge har varit utan jobb, säger hon i ett pressmeddelande.