I New York trivs tvättbjörnarna bland överfulla soptunnor. Samtidigt har prärievargar utvandrat från slätten till Bronx.

Och varför inte, där finns så mycket möss och, om man nu bortser från människan, få stora rovdjur.

Journalisten Robert Sullivan skildrar denna urbana natur i ett reportage i New York Magazine. Delar av New York är nämligen byggt över Hudsonfloden, och det rika naturlivet däromkring finns kvar trots skyskrapor och gula taxibilar.

I ”Last Child in the Woods” visade Richard Louv hur naturen i vår uppkopplade tid blivit till ett avlägset hot. För första gången i historien lever nu dessutom fler människor i städerna än på landsbygden.

Stad och natur ses på så vis som varandras motsatser. Men i Bronxfloden finns inte bara batterier och ölburkar, utan också ovanliga musslor.

”Varför kan vi inte se naturen som vi lever i”, frågar Sullivan. Och kanske sätter han där också fingret på människans största dilemma: oförmågan att se sig själv som en del av ett ekosystem.

Ellen Albertsdóttir