Sjukförsäkringar hos försäkringsbolagen följer oftast Försäkringskassans bedömningar. Men inte alltid. Anders är glad att han försäkrade sig på egen hand.

I januari i år blev han utförsäkrad, efter flera års sjukdom. Trots att han inte blivit ett dugg friskare uppmanades han att gå till Arbetsförmedlingen.

Men Anders, som inte vill ha sitt riktiga namn i tidningen, tyckte inte att Arbetsförmedlingen kunde göra någonting för honom. Han arbetar ju redan så mycket han orkar – ungefär halvtid – i sin egen firma. Dessutom har han kort tid kvar till pensioneringen, vilket inte ökar hans chanser till nya jobb.

– Jag var spänd på hur min sjukförsäkring hos Länsförsäkringar skulle fungera, säger Anders. Fram till utförsäkringen hade den givit mig 5 000 kronor i månaden efter skatt, på halvtid.

Anders fortsatte att skicka in intygen från sin läkare till försäkringsbolaget – och Länsförsäkringar fortsatte att betala.

– Det var skönt att de nöjde sig med att en legitimerad läkare bedömer att jag är sjuk, vilket Försäkringskassans läkare inte alltid gjort. Men framför allt var det viktigt ekonomiskt. Som sjuk inser man för första gången hur mycket pengar betyder.

Ytterligare några bolag gör egna bedömningar av rätten till ersättning, som kan skilja sig från Försäkringskassans.

– När den allmänna sjukförsäkringen gjordes om 2008 valde vi att ha kvar våra villkor oförändrade, säger Kristina Hagström, hälsostrateg vid Skandia. Det betyder att vi tar hänsyn till ålder, bostadsort, tidigare arbete och utbildning.

– Av de kunder som blivit utförsäkrade av Försäkringskassan sedan 2008, ungefär 200 personer, har vi beviljat ersättning i 70 procent av fallen. Vi är i dag en mycket mjukare försäkring än den allmänna sjukförsäkringen.

Även SEB Trygg Liv gör en egen bedömning, som kan skilja sig från Försäkringskassans.

– De två första åren bedömer vi arbetsförmågan mot ditt gamla jobb, säger Christian Sorling, som ansvarar för sjukförsäkring i SEB Trygg liv. Först efter två år bedömer vi arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden.

Trots generösare bedömningar än Försäkringskassans är Skandias sjukförsäkring ekonomiskt stabil, enligt Kristina Hagström.

– Hos oss ingår en rehabiliteringsförsäkring. Vi ser att folk blir friskare och friskare.

Flera LO-förbund har dock gruppsjukförsäkringar i Folksam som medlemmarna kan teckna.

– Vi följer Försäkringskassans bedömningar, säger Per-Urban Trogen vid Folksam.

Försäkringskassans hårdare bedömningar har gjort att färre får ersättning från Folksam. I gengäld har Folksam förkortat karenstiden och förlängt ersättningstiden

– Så är vi försäkringsbolag skyldiga att agera, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker vid Folksam. Till skillnad från staten, som gör en god affär på sin sjukförsäkring.