Inrätta en Pappo, föreslår TCO-juristen Samuel Engblom som vill ha en privat ombudsman som ska tillvarata papperslösas rättigheter.

DO är myndigheten som diskriminerade kan vända sig till för att få hjälp.

Nu bollar TCO-juristen Samuel Engblom med tanken på att införa en liknande ombudsman för papperslösa, en Pappo.

– Det vore ett naturligt samarbete mellan olika fack och Flyktinggruppernas asylkommitté, Röda Korset och liknande organisationer som har kontakt med papperslösa, säger han.

En vanlig föreställning är att papperslösa i Sverige står utanför lagen. Så är det inte. Papperslösa som stannat i landet längre än sex månader är till exempel skyldiga att betala skatt. Däremot har de inte samma rättigheter att utnyttja det svenska välfärdssystemet.

På arbetsmarknaden blir situationen för papperslösa extra svår.

Om en arbetsgivare vägrar betala ut lön är det svårt för papperslösa att gå till domstol eftersom de riskerar att bli hemskickade.

I praktiken kan det innebära att arbetsgivare kan strunta i att leva upp till utlovade löner och villkor.

Genom att inrätta en Pappo vill Samuel Engblom stärka de papperslösas rättigheter.

– En uppgift för en Pappo skulle kunna vara att kräva in papperslösas innestående löner från arbetsgivare, säger han.

När statliga DO går in i ett diskrimineringsärende finns möjligheten att ta till vitestvång om exempelvis en arbetsgivare inte följer anvisningarna från myndigheten.

En privat organisation kan dock inte utkräva vite. Frågan är vilka muskler en Pappo skulle kunna använda sig av?

– Det skulle kunna vara en vanlig lönetvist där facket företräder den papperslösa, säger Samuel Engblom.

Än så länge har det inte skett några kontakter mellan olika fack och frivilligorganisationer om att inrätta en ombudsman för papperslösa.

FAKTA: Papperslösa

En papperslös är en människa som inte har tillstånd att vistas på statens territorium. Asylsökande är inte papperslösa eftersom de väntar på beslut från Migrationsverket.
Ingen vet hur många papperslösa som finns i Sverige men de uppskattningar som gjorts är att det rör sig mellan 10 000 och 35 000.