Allt fler blir av med ersättningen från fackets försäkringar. Efter den borgerliga valsegern måste LO se över de fackliga försäkringar som kompletterar den allmänna sjukförsäkringen.

Det anser Renée Andersson, an­svarig för försäkringsfrågor vid LO.

– Vi har en helt ny allmän sjukförsäkring. Då finns det all anledning att se över de försäkringar som ska komplettera den, säger Renée Andersson.

– Hittills har vi inte tagit upp den diskussionen, utan avvaktat ett eventuellt regeringsskifte. Men nu kommer vi att ta aktualisera frågan med LO-förbunden.

Som LO-medlem får du extra ersättning från AGS – en försäkring som facket och arbetsgivarna har kommit överens om – ifall du skulle bli sjuk länge.

AGS-ersättningen är utformad som ett tillägg till den ersättning du får från Försäkringskassan.

De allt fler som nekas allmän sjukpenning och sjukersättning blir alltså automatiskt av med AGS-ersättningen på kuppen.

Den utvecklingen speglas i kostnaderna för AGS-försäkringen. Den premie som arbetsgivarna betalar för AGS har sjunkit drastiskt.

– Från att ha legat på 1,44 procent av lönesumman under mitten av 2000-talet har premien sjunkit till 0,38 procent år 2010, säger Anders Jonsson, chefaktuarie vid AFA Försäkring, som har hand om AGS.

År 2009 var premien tillfälligt nere i noll. Det var främst en följd av de strängare villkoren för sjukersättning. AFA Försäkring hade satt av reserver för ett visst inflöde av förtidspensionärer från LO-kollektivet. När inflödet plötsligt ströps minskade bolaget reserverna och slopade premien.

De som utförsäkras från den allmänna sjukförsäkringen och hänvisas till Arbetsförmedlingen får ingen ersättning från AGS. Men efter tre månader i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram kan de ansöka om sjukpenning på nytt, och begära ersättning från AGS igen.

– Personer som har deltagit i introduktionsprogammet och direkt efter det får en ny sjukperiod ansöker nu om AGS-ersättning för den nya sjukperioden, men i dags­läget har vi ingen uppgift om hur många de är, säger Charlotte Breit­creuz vid AFA Försäkring.

Inte alla i den här gruppen har kvar sitt försäkringsskydd efter introduktionsprogrammet. De måste antingen ha kvar sin anställning där de omfattas av försäkringen, eller – om anställningen upphört – omfattas av försäkringens så kallade efterskydd. Efterskyddet gäller i högst 720 dagar efter att anställningen har upphört, men sjukdagar under efterskyddstid kan förlänga efterskyddstiden.

– Därför är det viktigt att man gör en ansökan till AFA Försäkring även om man inte haft anställning under längre tid, säger Charlotte Breitcreuz.