Tidningen Broderskap byter namn till Tro&Politik, bland annat för att inte namnet ska utestänga alla systrarna och alla de troende som inte är kristna.

Dessutom är det väldigt mycket liv just nu i det där ”&” – en insikt om den trafik som alltid funnits mellan konkret samhällsbygge och relationen till en högre verklighet – om den så ligger i himlen, i framtiden eller i en längtan tillbaka till den gamla goda tiden.

Kultursidorna lovar heligt att noga följa Tro&Politik, och på det hela taget att intensifiera den teologiska bevakningen, för att låta den liva upp samhällsdebatten.

Redan biskop Eva Brunnes predikan i Storkyrkan på tisdagen ger hopp om att Ordet kan komma att spela större roll än vi kanske anar. Jag ska aldrig mer gnöla över kyrkoskatten.